Pantamera på Putte i Parken – 19 burkar ger en duschPantamera på Putte i Parken – 19 burkar ger en dusch

Just nu är Returpack på Putte i Parken för att uppmuntra besökarna att panta mera och öka medvetenheten kring pantning och miljö. Bland annat placerar man ut pantbehållare på festivalområdet och hjälper arrangörerna med logistiklösningar för all insamlad pant. Arbetet ingår i den storsatsning som Returpack gör i år för att öka återvinningen ytterligare. Putte i Parken är en av många festivaler och arrangemang som besöks i sommar.

– Vi gör vårt bästa för att få Putte i Parken besökarna att panta mera. Vi har placerat ut pantbehållare på området och går runt och berättar för besökare var de kan panta. Dessutom hjälper vi arrangörerna att frakta burkar och flaskor direkt till återvinning, berättar Linus Andersson från Returpack som just nu är på plats på Putte i Parken.

Duscha mera för 19 burkar På Putte i Parkens festivalområde har man även satt upp duschar där besökarna får "duscha mera" i utbyte mot 19 inlämnade pantburkar.

– Den energi man sparar genom att återvinna 19 burkar motsvarar den energi som förbrukas när man duschar i tio minuter, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

Turnerar hela sommaren Returpacks festivalturné har tidigare besökt Sweden Rock, Peace & Love och Arvikafestivalen. Dessutom har Returpack fördjupade samarbeten med ett fyrtiotal andra mindre festivaler och arrangemang i sommar.

– För de som vill följa vad vi gör och vad som händer på festivalerna kan man göra det via vår blogg på pantamera.nu/festivalblogg. Dessutom går det att följa oss på twitter och facebook, säger Linus.

Extra krafttag för ökad återvinning Sverige är ett av de bästa länderna i världen när det kommer till pantning. I snitt återvinns nästan nio av tio burkar och PET-flaskor. Men på Returpack nöjer man sig inte, därför tas nu extra krafttag för att öka återvinningen ytterligare. I höst kommer burkpanten att höjas från 50 öre till 1 krona. Dessutom har man ökat tillgängligheten för de som konsumerar sin dryck utomhus genom att sätta upp speciella pantbehållare.

– I sommar genomför vi ett antal aktiviteter för att ytterligare öka återvinningen. Bland annat pågår just nu ett projekt för att Rädda Östersjön där vi skänker 10 öre för varje privatimporterad burk som pantas till Världsnaturfonden. Dessutom pågår även en pantletarkampanj där barn och unga uppmuntras att "jobba" som pantletare i sommar, säger Katarina Lundell, marknadschef på Returpack.

För mer information kontakta: Katarina Lundell, Marknadschef Returpack Tel: 011-19 19 82 katarina.lundell@returpack.se

Returpack ansvarar för pantsystemet av burkar och återvinningsbara plastflaskor i Sverige – ett system i världsklass. Företaget informerar om pantsystemet, administrerar ekonomin och samordnar återtagningen av pantförpackningar. Huvudkontoret, liksom fabriken där burkar och flaskor samlas, ligger i Norrköping. Returpack ägs till 50% av Sveriges Bryggerier AB, till 25% av Svensk Dagligvaruhandel och till 25% av Livsmedelshandlareförbundet (SSLF) www.returpack.se www.pantamera.nu/

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar