Hans Håkansson ny ordförande i Reumatikerförbundet

Under Reumatikerförbundets extra förbundsstämma i Stockholm valdes Hans Håkansson till ny ordförande för Reumatikerförbundet. Den nya ordföranden är vald fram till den ordinarie förbundsstämman 2017.

Lördag den 1 oktober 2016 ägde Reumatikerförbundets extra förbundsstämma rum på Scandic Continental i Stockholm. Förbundsstämmans 89 stämmoombud, samt förbundsstyrelse, tog bland annat beslut om fyllnadsval av ny ordförande i Reumatikerförbundet. Den nya ordföranden är vald fram till ordinarie förbundsstämma våren 2017.  

Efter en omröstning mellan två ordförandekandidater, Hans Håkansson, som var valberedningens förslag, och Suzanne Ahlkvist, förbundsstyrelseledamot i Reumatikerförbundet, valdes Hans Håkansson av ombuden.

-          Jag är glad över förtroendet att leda Reumatikerförbundet fram till nästa stämma. Reumatikerförbundet arbetar för ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. Det är våra viktigaste mål. Jag ser fram emot att ta mig an de frågorna i rollen som ordförande, säger Hans Håkansson.

Fakta om Reumatikerförbundets nya ordförande:
Genom åren har Hans Håkansson kunnande och kompetens använts flitigt av Reumatikerförbundet. Han har suttit som mötesordförande på Reumatikerförbundets förbundsstämmor de senaste 19 åren. Han har tidigare haft chefsjobb på ABF och varit VD på utbildningsbolaget Brevskolan, samt varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Prenumerera

Media

Media