Iva Gunnarsson får Nanna Svartz stipendium för sin forskning kring SLE och njurinflammation

13 september 2017
Iva Gunnarsson vid Karolinska Universitetssjukhuset har tilldelats 2017 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas för sin forskning kring SLE med fokus på njurengagemang. Stipendiet på 50 000 kronor delas ut av Pfizer i samarbete med Reumatikerförbundet den 13 september vid årets Reumadagar i Västerås.

Överläkare Iva Gunnarsson vid reumatologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset tilldelas 2017 års stipendium till Nanna Svartz minne för sin framstående kliniska forskning inom SLE (systemisk lupus erythematosus). Hennes specifika forskningsområde är njurinflammation, dess uppkomst, utveckling och prognos vid olika subgrupper av SLE.

− Iva Gunnarssons forskning är av särskild betydelse för förståelsen av hur njurpåverkan vid SLE uppkommer. Hon har bland annat identifierat biomarkörer för prognos och behandlingssvar i nära samverkan med forskare inom olika discipliner och patienter. Hon arrangerar också regelbundet uppskattade föresläsningar för patienter där forskningsresultat redovisas, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

‒ Jag är mycket stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. Trots att tusentals kvinnor i Sverige lider av SLE är det en tämligen okänd sjukdom som det är viktigt av att sprida mer kunskap om. SLE-forskningen i Sverige är stark tack vare ett mycket gott samarbete mellan SLE-forskare från olika delar av landet, säger Iva Gunnarsson.

Iva Gunnarsson har själv bland annat varit ansvarig för ett multidisciplinärt forskningsprojekt kring SLE och njurar och tillsammans med forskarkollegor byggt upp en longitudinellt uppföljd SLE-kohort. Patientkohorten är unik i världen och utgör basen för nationella och internationella samarbeten.

Utdelningen av årets Nanna Svartz stipendium äger rum onsdagen den 13 september klockan 15.30 på Aros Congress Center i Västerås i samband med Svensk Reumatologisk Förenings Reumadagar.

Om stipendiet till Nanna Svartz minne
Sedan 1999 delar Pfizer AB och Reumatikerförbundet årligen ut ett stipendium för framstående reumatologisk forskning. Utmärkelsen är instiftad för att hedra Sveriges första kvinnliga professor i medicin, Nanna Svartz, som utvecklade ett av världens första anti-inflammatoriska läkemedel mot reumatism.

Stipendiet har tidigare gått till:

1999    Kerstin Eberhardt, Lund 
2000    Björn Svensson, Helsingborg 
2001    Ola Nived och Gunnar Sturfelt, Lund 
2002    Ingrid Lundberg, Stockholm 
2003    Ingiäld Hafström, Stockholm 
2004    Christina H. Stenström, Stockholm 
2005    Solbritt Rantapää Dahlqvist, Umeå 
2006    Thomas Skogh, Linköping 
2007    Eva Kosek, Stockholm 
2008    Tore Saxne, Lund 
2009    Hans Carlsten, Göteborg
2010    Lennart Jacobsson, Malmö
2011    Charlotte Ekdahl, Lund
2012    Solveig Wållberg-Jonsson, Umeå
2013    Pierre Geborek, Lund
2014    Stefan Bergman, Spenshult
2015    Elisabet Svenungsson, Stockholm
2016    Kaisa Mannerkorpi, Göteborg

Om Iva Gunnarsson
Iva Gunnarsson är överläkare vid Karolinska Universitetsjukhuset och adjungerad lektor vid Institutionen för Medicin vid Karolinska Institutet. Hennes forskning är inriktad på den kvinnodominerade sjukdomen SLE och speciellt på njurinflammation; dess uppkomst, utveckling och prognos hos olika subgrupper av patienter med SLE. Det arbetet har till stor del baserats på studier av blod- och vävnadsprover som inhämtats i samband njurbiopsier. Att identifiera faktorer som driver den inflammatoriska processen och finna biomarkörer i blod och andra kroppsvätskor för att bättre kunna följa sjukdomsförloppet och göra säkrare prognoser är målet för pågående forskning. Iva Gunnarsson studerar också hur de nya biologiska läkemedel som nu utvecklas fungerar i den kliniska vardagen vid behandling av SLE-patienter. Vaskulitsjukdomar är ytterligare ett område som hon ägnar sitt intresse.

Om SLE
Systemisk lupus erythematosus, SLE, är en sjukdom som främst drabbar kvinnor (90%) och insjuknandet sker ofta redan före klimakteriet, men den kan debutera vid alla åldrar. Symtom på SLE är svår trötthet, feber, hud- och ledsymtom. Sjukdomen drabbar ofta även inre organ som njurar och hjärta/kärl. Symtomen uppträder ofta i skov. Sjukdomen diagnostiseras med hjälp av klinisk bild och förekomst av antikroppar. Det finns även klassifikationskriterier för SLE. Blodprov mot olika markörer används också för att säkerställa diagnosen. Sjukdomen är kronisk och patienterna kontrolleras vanligen på reumatologikliniker. Behandlingen består av immundämpande läkemedel. I Sverige lever mellan 6 000–8 000 människor med SLE. Varje år insjuknar cirka 400 personer.

Om Reumatikerförbundet
Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder Sveriges över en miljon personer som har en reumatisk sjukdom, fibromyalgi eller artros. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning. www.reumatikerforbundet.org 

Om Pfizer 
Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill vi på Pfizer bidra till att skapa fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunlogi och inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se, www.pfizer.com och www.älskaattåldras.se 

För ytterligare information, kontakta: 

Iva Gunnarsson

0730-360069

iva.gunnarsson@sll.se

Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet.

08-505 805 29

li.alemomunters@reumatikerforbundet.org 

Ulrika Goossens, presschef, Pfizer AB

076-8892957

ulrika.goossens@pfizer.com

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Prenumerera

Snabbfakta

Iva Gunnarsson får Nanna Svartz stipendium för sin forskning kring SLE och njurinflammation
Twittra det här

Citat

‒ Jag är mycket stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. Trots att tusentals kvinnor i Sverige lider av SLE är det en tämligen okänd sjukdom som det är viktigt av att sprida mer kunskap om. SLE-forskningen i Sverige är stark tack vare ett mycket gott samarbete mellan SLE-forskare från olika delar av landet
Iva Gunnarsson, årets mottagare av Nanna Svartz-stipendiet