Lotta Håkansson – ny förbundsordförande i Reumatikerförbundet

På Reumatikerförbundets förbundsstämma, den 3-4 juni, valdes Lotta Håkansson till ny förbundsordförande för Reumatikerförbundet. 

Lotta Håkansson valdes enhälligt av ombuden att bli förbundsordförande de kommande fyra åren.

-          Jag är glad och hedrad att bli vald. Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med många engagerade och kunniga medlemmar. Deras engagemang för personer med reumatiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen gör Reumatikerförbundet till ett patientförbund och funktionshinderorganisation att räkna med, säger Lotta Håkansson.

-          Det är med stor förväntan som jag ser fram emot att vara ordförande i Reumatikerförbundet. Reumatikerförbundet är, efter staten, den största enskilda givaren till forskningen om reumatiska sjukdomar. Jag är glad att som ordförande få bidra till uppfyllandet av vår vision om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta, säger Lotta Håkansson.

Lotta Håkansson efterträder Hans Håkansson som ordförande. Hans Håkansson valdes på Reumatikerförbundets extrastämma hösten 2016 och aviserade redan då att han skulle lämna ordförandeskapet på stämman i år.

-          Det har varit en rolig och spännande tid som ordförande. I förbundsstyrelsen har vi lagt särskilt fokus på de organisatoriska frågorna, och vi har kommit en bra bit på väg för att skapa en tydlig struktur och transparens i förbundet, säger Hans Håkansson.

-          Jag är övertygad om att Reumatikerförbundets medlemmar har gjort ett bra ordförandeval. Med Lotta Håkansson som ordförande får Reumatikerförbundet en ledare som har förmågan att få hela organisationen att sträva åt samma håll, säger Hans Håkansson.

Hans Håkansson kommer att fortsätta som ledamot i förbundsstyrelsen.

Om Lotta Håkansson
Lotta Håkansson har varit kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, ledamot i EU:s regionkommitté, ordförande för Sveriges Kommuner och Landstings internationella beredning. Idag arbetar hon på Prime som senior rådgivare. Lotta Håkansson är uppvuxen i Blekinge, men bor i Stockholm.

För mer information, kontakta Eva-Maria Dufva, chef intressepolitik, press och internationellt arbete, 072 507 80 37, eva-maria.dufva@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia