Rekordstort intresse för att forska om reumatism

Årets mottagare av anslag från Reumatikerförbundets forskningsfond har utsetts. 94 forskare får dela på drygt 15 miljoner kronor. Totalt har 141 ansökningar skickats till Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd. 

-          Så många ansökningar har aldrig tidigare kommit in. Det gläder oss att intresset att forska om reumatism är stort, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

Lägger man till de riktade satsningarna på forskning om artros, gikt och även stipendier och stöd till forskartjänster, har totalt nästan 19 miljoner kronor anslagits till reumatologisk forskning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. Sammantaget gör det Reumatikerförbundet till den största enskilda givaren till det här forskningsområdet näst efter staten.

-          Svensk reumatologisk forskning håller hög internationell standard och aktiviteten ökar. Detta återspeglas av det gradvis ökande antalet ansökningar om forskningsanslag från Reumatikerförbundet. De beviljade anslagen har stor betydelse såväl för nyetablerade som seniora forskare, säger professor och reumatolog Thomas Skogh, även ordförande i Reumatikerförbundets Vetenskapliga nämnd.

I år satsar Reumatikerförbundet särskilt på forskningen om artros och gikt. Artros är en av de största folksjukdomarna och gikt har visat sig vara den vanligaste inflammatoriska ledsjukdomen i västvärlden.

-          I artrossatsningen har vi valt att fortsätta stötta forskare som studerar artros ur olika perspektiv. Hittills har satsningen förbättrat värdefulla samarbeten mellan patientnära och laborativ forskning, säger Li Alemo Munters.

-          I jämförelse med artros är gikt betydligt ovanligare, även om ny forskning visar att förekomsten av sjukdomen gikt är vanligare än man tidigare förstått. Därför är den här satsningen viktig om vi ska kunna öka kunskapen om gikt och förbättra behandling, säger Li Alemo Munters.

För mer information, kontakta Nina Unesi, pressekreterare Reumatikerförbundet, 070 190 35 60, nina.unesi@reumatikerforbundet.org

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med cirka 50 000 medlemmar. Vi företräder över en miljon personer i Sverige som har en reumatisk sjukdom, eller någon annan sjukdom i rörelseorganen. Sedan 1945 har vi arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk sjukdom och övriga sjukdomar i rörelseorganen, och med att påverka beslutsfattare på alla nivåer. Genom Reumatikerförbundets forskningsfond stödjer vi forskning för att hitta lösningen på reumatismens gåta. De senaste fem åren har vi delat ut över 100 miljoner kronor till forskning.

Taggar:

Om oss

Sveriges största patientorganisation Vi driver reumatikernas frågor i samhället genom att informera om de reumatiska sjukdomarna och dess konsekvenser samt påverka beslutsfattare på alla nivåer. Det kan gälla allt från tillgång till rehabilitering, kortare vårdköer till att skapa en arbetsmarknad som passar för reumatiker. Vi ger våra medlemmar stöd i vardagen. Genom förbundets 200 föreningar över hela landet träffas personer med olika reumatiska sjukdomar, får information, byter erfarenheter, får tips och framför allt har roligt tillsammans. Vi finansierar forskning genom Reumatikerförbundets forskningsfond. Vårt mål är att skapa en samhällsutveckling som ger alla reumatiker full delaktighet och jämlikhet inom alla samhällsområden.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar