Rezidors valberedning inför årsstämman 2008 utsedd

I enlighet med beslut på årsstämman den 4 maj 2007 har Rezidor etablerat en valberedning. Styrelsens ordförande kontaktade företrädare för bolagets största aktieägare Carlson koncernen, samt därtill två av de övriga största aktieägarna som var och en erbjöds att utse en representant att utgöra valberedning.

Valberedningen inför årsstämman den 23 april 2008 utgörs av William Van Brunt representerande Carlson koncernen, Brian Meyer representerande fonderna Fir Tree samt Peter Rudman representerande Nordeas fonder. Valberedningen har utsett William Van Brunt till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden, och eventuell ersättning för utskottsarbete, val av ordförande på årsstämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Aktieägare som önskar lämna synpunkter eller framlägga förslag till valberedningen kan göra detta senast 15 januari 2008 via e-post till nominatingcommittee@rezidor.com.

Om oss

Rezidor Hotel Group är ett av världens snabbast växande hotellföretag. Gruppens portfölj inkluderar fler än 360 hotell med över 76,000 rum i drift och under utveckling i 55 länder. Rezidor driver hotellkedjorna Radisson SAS Hotels & Resorts, Regent International Hotels, Park Inn och Country Inns & Suites i Europa, Mellanöstern och Afrika, samt förmånsprogrammet goldpoints plus™ för frekventa hotellgäster. Rezidor har signerat ett globalt licensavtal med italienska modehuset Missoni gällande utveckling och drift av en kedja livsstilshotell med samma namn; Hotel Missoni.I november 2006 listades Rezidor Hotel Group på Stockholmsbörsen. USA-baserade Carlson är största aktieägare (42%). Rezidors koncernledning är baserad i Bryssel, Belgien. För ytterligare information om Rezidor, besök www.rezidor.se.

Prenumerera

Dokument & länkar