Regeringen stödjer RFSL:s kartläggning av sexhandel

Idag fattade regeringen beslut om att bevilja RFSL 2,5 miljoner för att undersöka omfattningen av och situationen för homosexuella, bisexuella och transpersoner som köper och säljer sexuella tjänster. Kunskapen om hbt-personer som sexsäljare och sexköpare i Sverige är idag låg.

Utöver att undersöka situationen för hbt-personer som säljer och köper sex ska RFSL även kartlägga vilken kunskap som finns inom bland annat sjukvården och socialtjänsten där man möter dessa. – Vi är mycket glada för att regeringen beviljat oss pengar för att genomföra undersökningen så förutsättningslöst. Undersökningen kommer att leda fram till mycket ny kunskap och vinklar att arbeta utifrån, säger Sören Juvas, förbundsordförande för RFSL. RFSL-rådgvningen i Malmö har tidigare studerat män som säljer och köper sex av andra män och funnit att gruppen upplever relativt få problem. Utländska studier visar att transpersoner är överrepresenterade bland sexsäljare. Om det stämmer även för Sverige vet vi inte. I vilken utsträckning homo- och bisexuella kvinnor säljer och köper sex har aldrig undersökts och vi vet inte heller något om deras situation. – Resultatet av undersökningen kommer att användas för att förbättra hälsa och rättssäkerhet för hbt-personer som säljer och köper sex, säger Sören Juvas.

Taggar:

Om oss

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Prenumerera

Dokument & länkar