Kondomanvändning från norr till söder: Här har svenskarna säkrast sex

Kondomen är det vanligaste preventivmedlet bland svenskarna. En av fyra uppger att de väljer den för att skydda sig under sexakten. Men hur skiljer sig egentligen kondomanvändningen i vårt avlånga land? RFSUs undersökning Kådiskollen visar att boende i norra Sverige är bäst på att skydda sig. Var fjärde norrlänning använder nämligen alltid gummi under sexakten och nästan en tredjedel använde det när de hade sex senast. Sämst på kondomanvändning är de som bor i södra Sverige. 

De flesta svenskar har sex någon gång i veckan. Mest liggs det i huvudstaden. Varannan stockholmare uppger nämligen att de har sex en gång i veckan eller mer. I norra Sverige liggs det lite mindre, 45 procent av norrlänningarna har sex någon gång i månaden eller mer sällan. Det visar RFSUs nordiska undersökning Kådiskollen som GfK Norm genomfört.

Även om stockholmarna har mest sex har boende i norra Sverige säkrast sex. Norrlänningarna är nämligen bäst i landet på att använda kondom. Så många som 25 procent uppger att de alltid eller ofta använder gummi för att skydda sig under sexakten. Nära en tredjedel använde dessutom det populära preventivmedlet vid senaste sextillfället. Sämst på kondomanvändning är de boende i Skåne, Halland och Blekinge. Där uppger endast 15 procent att de främst använder preventivmedlet. I södra Sverige anser dessutom flest, 53 procent, att det inte är lika skönt att ha sex med kondom.

Andra nackdelar som svenskarna ser med kondomen är att man inte kan vara lika spontan och att det är ett jobbigt avbrott i sexakten. Den främsta fördelen med att använda kondom är att slippa behöva oroa sig över att bli smittad av en könssjukdom, det uppger hela 60 procent av svenskarna. Något som främst stockholmarna värderar högt då drygt två av tre av de boende i huvudstaden uppger detta. Att det skyddar från graviditet är en annan fördel som också värderas högt.

– Väldigt intressant att kondomanvändningen skiljer sig så pass mycket beroende på var du bor! Det behöver vi lära oss mer om. Vi vet att de som känner att skyddet stör upplevelsen kan tycka att det är både handlar om känsel och känsla. För de som känner att fysiska känseln är huvudorsaken, vilket gäller för de flesta som väljer bort kondom, är tunnhet en mycket viktig faktor. Där är True Feeling ett mycket tunt, och därför skönt alternativ. Känslan påverkas mest av spontanitet och jobbigt avbrott. Avbrottet uppstår när sexkänslan försvinner i stunden. Tänk på hur ni kan fortsätta vara nära och hålla upp den gemensamma kåtheten samtidigt som kondomen sätts på. Det kan handla om att man smeker insidan av någons lår, kysser varandra eller pratar om hur man vill ha sex, säger Pelle Ullholm Sexualupplysare på RFSU. 

Topplista! Här bor svenskarna som är bäst på att använda kondom:

  1. Norra Sverige                                  25 %
  2. Stockholm                                       23 %
  3. Norra mellersta Sverige                  19 %
  4. Södra mellersta Sverige                 18 %
  5. Skåne, Halland och Blekinge         15 %


Om True Feeling
True Feeling är en mycket tunn kondom utan doft. Den ger en hudnära känsla och är lätt att rulla på. Kondomen som är tillverkad i latex är ofärgad och har en rak form. True Feeling har en slät yta och är glidmedelsbehandlad. RFSU:s kondomer innehåller inga animaliska tillsatser och kan användas av veganer.   

Om Kådiskollen 2016 
Kådiskollen 2016 baseras på resultatet från en statistiskt säkerställd undersökning som har genomförts av undersökningsföretaget NORM (Norm Research & Consulting AB) på uppdrag av RFSU. Undersökningen genomfördes online, via en så kallad accesspanel, i januari 2016. Urvalsramen för respondenterna är boende i Sverige, Norge, Finland och Danmark mellan 15 och 65 år, som haft sex minst en gång. Undersökningen är riksrepresentativ och representerar ett genomsnitt av befolkningen för den aktuella målgruppen. Totalt deltog 4 260 personer i undersökningen, varav 1 062 från Sverige. I undersökningen efterfrågades bakgrundsvariablerna ålder, kön, civilstånd och kondomanvändning.

För ytterligare information, pressbilder, vänligen kontakta nedan. 

RFSU AB:
Anette Otterström, Brand manager, Norden
Mobil: 070 – 739 87 00
E-post: anette.otterstrom@rfsu.com

RFSU Förbundet:
Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU
Mobil: 070 – 073 – 981 36 54
E-post: pelle.ullholm@rfsu.se

Agency: 
Suzanne Hugoson, projektledare 
Mobil: 070 – 915 25 98 
E-post: suzanne@agency.se 

Om RFSU: 
Att förändra och förbättra människors liv har varit RFSU:s drivkraft ända sedan starten 1933. Genom sexual-upplysning, utbildning och opinionsbildning vill vi slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt. När du köper en produkt, är medlem, samarbetar eller stödjer RFSU:s arbete bidrar du till fortsatt förändring av människors liv. Affärsidén för RFSU AB är att genom att erbjuda produkter av högsta kvalitet ge män och kvinnor ett säkert och mer lustfyllt sexliv och därmed en bättre livskvalitet. Överskottet skapar resurser för ägarna, RFSU-förbundet, att bedriva information och upplysning inom sex- och samlevnadsområde. 

Bilaga:

Hur ofta har du haft sex under de senaste 12 månaderna i genomsnitt?
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE
Flera gånger per vecka 18% 20% 18% 15% 18% 18%
Någon gång per vecka 30% 31% 30% 25% 32% 28%
Någon gång varannan vecka 17% 15% 17% 15% 17% 18%
Någon gång per månad 15% 13% 16% 20% 15% 16%
Någon gång varannan månad 7% 8% 5% 11% 7% 6%
Mer sällan 13% 14% 14% 14% 12% 13%
Vilken preventivmetod använder du vanligtvis?
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE
Kondom 21% 22% 19% 27% 20% 16%
Både kondom och annat preventivmedel 2% 3% 3% 3% 2% 2%
P-piller/mini-piller/P-stav/P-ring 14% 13% 17% 11% 12% 15%
Akut p-piller 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Spiral 9% 10% 6% 4% 12% 11%
Litar på avbrutet samlag 4% 6% 2% 1% 6% 4%
Litar på ”säker period” 2% 3% 1% 2% 3% 0%
Använder inget skydd 37% 33% 38% 43% 35% 40%
Jag/min partner är gravid/vill bli gravid och använder 
därför inget skydd 4% 3% 5% 6% 4% 4%
Preventivmedels-app 1% 0% 0% 1% 1% 1%
Annat 5% 5% 7% 2% 5% 7%
Vilken preventivmetod använde du vid senaste samlaget?
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE
Kondom 20% 23% 19% 25% 18% 15%
Både kondom och annat preventivmedel 3% 3% 3% 1% 4% 1%
P-piller/mini-piller/P-stav/P-ring 14% 14% 15% 12% 13% 17%
Akut p-piller 0% 0% 0% 2% 0% 0%
Spiral 9% 10% 8% 3% 11% 10%
Litar på avbrutet samlag 5% 6% 1% 6% 5% 4%
Litar på ”säker period” 2% 4% 2% 2% 1% 2%
Använder inget skydd 36% 31% 39% 39% 37% 38%
Jag/min partner är gravid/vill bli gravid och använder 
därför inget skydd 4% 4% 5% 6% 5% 4%
Preventivmedels-app 1% 0% 1% 1% 1% 1%
Annat 6% 6% 6% 3% 6% 7%
Hur ofta använder du kondom när du har sex?
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE
Ej alltid/ofta 79% 77% 76% 75% 81% 86%
Alltid/Ofta 21% 23% 24% 25% 19% 14%
Vilka fördelar ser du med kondom som preventivmetod?
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE 
Blir inte gravid/gör inte min partner gravid 46% 53% 40% 42% 45% 47%
Behöver inte få i mig hormoner 27% 30% 27% 25% 29% 22%
Känner mig trygg när jag använder kondom 33% 38% 28% 32% 31% 31%
Behöver inte oroa mig för att bli smittad 
av en könssjukdom 60% 67% 63% 55% 61% 47%
Enkelt och smidigt att använda kondom 28% 29% 32% 31% 25% 23%
Inget av ovanstående 7% 7% 4% 8% 8% 7%
Vilka nackdelar ser du med kondom som preventivmetod? 
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE 
Inte lika skönt som utan kondom 46% 46% 50% 35% 45% 53%
Man kan inte vara lika spontan 36% 42% 23% 22% 42% 43%
Jobbigt avbrott i sexakten 36% 43% 26% 20% 41% 43%
Krångligt att använda 18% 19% 21% 8% 20% 20%
Inget av ovanstående 22% 18% 22% 34% 19% 24%
Luktar illa 10% 12% 7% 9% 11% 10%
Pinsamt att köpa 11% 12% 13% 9% 12% 7%
Pinsamt att föreslå kondom 4% 5% 3% 3% 4% 5%
Svårt att veta vilken kondom som passar mig 6% 5% 7% 5% 7% 4%
Det finns inte alltid kondomer att handla 4% 2% 11% 4% 3% 3%
Av vilken/vilka anledningar använder du inte kondom?
Totalt Stockholm N mellersta SE Norra SE S mellersta SE Södra SE 
Behövs ej, jag har ett fast förhållande 49% 50% 49% 46% 49% 51%
Behövs ej pga hög ålder 18% 16% 19% 17% 18% 22%
Ej orolig att smittas av någon könssjukdom 22% 22% 23% 18% 26% 18%
Använder annat skydd jag trivs med 19% 22% 24% 8% 20% 12%
Det är skönare utan kondom 19% 29% 21% 15% 17% 10%
Inget av ovanstående 7% 4% 7% 9% 9% 7%
Annat 6% 6% 9% 5% 5% 6%
Jag/min partner är gravid/vill bli gravid 
och använder därför inget skydd 6% 3% 5% 10% 7% 4%
Steril 4% 3% 4% 6% 4% 4%
Tycker det är osexigt att använda kondom 5% 7% 2% 9% 6% 4%
Det är krångligt med kondom 9% 13% 10% 9% 8% 4%
Man kan inte vara lika spontan med kondom 5% 5% 7% 6% 7% 2%
Kondomer luktar illa 2% 2% 2% 0% 2% 1%
Jag/min partner har känsliga 
slemhinnor/allergi 1% 2% 0% 1% 2% 1%
Om jag föreslog kondom skulle jag framstå 
som lösaktig/att jag har många sexpartners 0% 0% 0% 0% 0% 1%
Orolig för att tappa erektionen om vi skulle 
avbryta/att ta fram kondom 1% 3% 0% 0% 2% 0%
Dyrt med kondomer 1% 2% 2% 2% 1% 0%
Det är pinsamt att köpa kondomer 1% 1% 1% 0% 1% 0%
Det är pinsamt att föreslå kondom 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Svårt att hitta kondomer i butik 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar