Rhenman Healthcare Equity L/S utnämnd till Nordens bästa aktiehedgefond vid Nordic Hedge Award i Stockholm

Sedan starten i juni 2009 har fonden ökat +92% i värde

Sektorfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, som investerar i börsnoterade bolag inom läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och vård, har utnämnts till nordens bästa aktiehedgefond vid Nordic Hedge Award, arrangerad av Nordic Business Media AB, som är det ledande mediaföretaget i Norden för hedgefonder.

”Det är väldigt glädjande att vår fond blivit utsedd till årets bästa nordiska aktiehedgefond. Hälso- och sjukvårdssektorn utgör mer än 10 procent av världens samlade börsvärde, så fonden har extremt många investeringsmöjligheter att välja bland, och detta urval har förvaltarteamet skött föredömligt”, säger Carl Grevelius, Founding Partner och marknadschef hos Rhenman & Partners Asset Management.

Utnämningen baserar sig på ett flertal kvalitativa och kvantitativa parametrar, däribland fondens värdeutveckling. Sedan fonden startade den 22 juni 2009 har den haft en genomsnittlig årsavkastning på +18,54%. Fondutvecklingen under de senaste tolv månaderna uppgick till +28,35%. Under 2012 steg fonden med +18,08%.

"Vi har följt Rhenman Healthcare Equity L/S under en längre tid, och jag skulle vilja gratulera hela teamet bakom Rhenman & Partners till vinsten av Best Nordic Equity Focused Hedge Fund", säger Kamran Ghalitschi, utgivare av HedgeFonder.nu, vilken är den enda fokuserade mediakanalen i Norden som bevakar och skriver om hedgefonder och alternativa investeringar och som ägs av Nordic Business Media AB.

"Vår främsta uppgift är att öka medvetenheten och förståelsen för hedgefonder i Norden. Vi vill spela en central roll genom att informera, utbilda och kunskapsmässigt stärka våra läsare och hjälpa dem att bättre förstå möjligheter och risker med detta intressanta tillgångsslag", fortsätter Kamran Ghalitschi.

Det ursprungliga urvalet för Nordic Hedge Award bestod av cirka 130 fonder, vars förvaltare, förvaltarbolag eller fond har sin hemvist i Norden. Fem fonder nominerades inom vardera sju olika kategorier av förvaltarstilar, där sedan en jury bestående av sex branschexperter röstade individuellt för att avgöra den slutliga rangordningen inom respektive förvaltarstil.

             

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Grevelius, Head of Sales & Marketing / Founding Partner
Telefon: +46 8 459 88 83
E-post: carl@rhepa.com
www.rhepa.com

Om Rhenman & Partners
Rhenman & Partners Asset Management är en Stockholmsbaserad nischaktör med fokus på hälsosektorn. Bolagets förvaltade kapital uppgår till över 1 miljard kronor. Rhenman & Partners grundades 2008 av en grupp personer med omfattande erfarenhet från kapitalförvaltningssektorn samt en oöverträffad fondutvecklingshistorik inom hälso- och sjukvårdssektorn. Rhenman Healthcare Equity L/S Fund är unik då den får stöd av ett vetenskapligt råd bestående av framstående professorer som har ett brett nätverk av vetenskapsmän och experter vid flera erkända institutioner över hela världen, däribland Karolinska Institutet. För mer information, vänligen besök www.rhepa.com

Om Nordic Business Media AB
HedgeFonder.nu är den enda mediakanalen i Norden som bevakar och skriver om hedgefonder och alternativa investeringar. Den rapporterar om nyheter, åsikter och analyser både på lokal och internationell nivå. I november 2012 förvärvade dess ägare Nordic Business Media AB, den danska hemsidan HedgeNordic.com som beräknar och offentliggör Nordic Hedge Index (NHX). Nordic Business Media AB arrangerar i år för första gången Nordic Hedge Award (www.hedgeaward.com).

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar