Rhenman & Partners Asset Management fortsätter att expandera och rekryterar tre personer i Stockholm

Kapitalförvaltningsbolaget Rhenman & Partners Asset Management, som förvaltar hälso- och sjukvårdsfonden Rhenman Healthcare Equity L/S, fortsätter sin strategiska expansion. En mycket stark värdeutveckling i fonden och ett generellt ökat intresse för hälsovårdssektorn gör att företaget nu anställer tre nya medarbetare till kontoret i Stockholm.

Sedan starten i juni 2009 har Rhenman Healthcare Equity L/S, med fokus på börsnoterade bolag inom läkemedel, medicinsk teknik, bioteknik och vård, ökat med +69 procent i värde. Bolagets förvaltade kapital har under perioden ökat till över 1 miljard kronor.

Som en direkt följd av den starka utvecklingen - och ett generellt ökat investerarintresse för hälso- och sjukvårdssektorn från både svenska och internationella investerare - har Rhenman & Partners förstärkt sin organisation med tre nyrekryteringar:

Ellinor Hult rekryteras som analytiker och assisterande portföljförvaltare och kommer att arbeta tillsammans med fondens medgrundare och huvudförvaltare Henrik Rhenman. Ellinor kommer att bidra till att fördjupa analysen av den globala hälso- och sjukvårdssektorn för att i ännu högre grad identifiera intressanta investeringsuppslag för fonden. Ellinor har tidigare varit verksam hos Credit Suisse och Samsung Securities i London under sex år. Hon har en civilekonomexamen (Masters in Finance) från Handelshögskolan i Stockholm.

Anders Grelsson har anställts som institutionell säljare i Sverige. Anders kommer närmast från Ålandsbanken och har mer än 20 års erfarenhet av aktiemäkleri riktad mot svenska institutioner.

Camilla Hermansson har anställts som assistent. Camilla kommer närmast från Contender Kapital.

”Vi är otroligt glada över att ha kunnat genomföra dessa viktiga rekryteringar som möjliggör att bolaget kan fortsätta att växa. Hälso- och sjukvårdssektorn är en stor delsektor på aktiemarknaden och utgör hela 10 procent av världens samlade börsvärde. Det är en sektor som framöver gynnas av en allt äldre befolkning, ökat välstånd i utvecklingsländer och fortsatt utveckling av nya produkter och teknologier. Detta faktum har många investerare tagit fasta på, både i Sverige och internationellt”, säger Carl Grevelius, Head of Sales & Marketing och Founding Partner.

Rhenman & Partners samarbetar med SEB, som är kontoförande institut för fonden och ansvarar för fondens administration då den ingår i SEBs fondparaply.

  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl Grevelius, Head of Sales & Marketing / Founding Partner                    
Telefon: +46 8 459 88 83
E-post: carl@rhepa.com
www.rhepa.com

  

Om Rhenman & Partners
Rhenman & Partners Asset Management är en nischaktör med fokus på hälsosektorn. Rhenman & Partners, med säte i Stockholm, grundades 2008 av en grupp personer med omfattande erfarenhet från kapitalförvaltningssektorn samt en oöverträffad fondutvecklingshistorik inom hälso- och sjukvårdssektorn. Rhenman Healthcare Equity L/S Fund är unik i det att den får support av ett vetenskapligt råd bestående av framstående professorer som dessutom har ett brett nätverk av vetenskapsmän och experter vid flera erkända institutioner över hela världen, däribland Karolinska Institutet. För mer information, vänligen besök www.rhepa.com

Dokument & länkar