Det japanska patentverket utfärdar formellt kompletterande patent avseende RhoVac AB:s terapeutiska cancervaccinteknologi

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag att det japanska patentverket (”JPO”) har godkänt bolagets kompletterande patentansökan avseende RhoVac:s terapeutiska cancervaccinteknologi. Det aktuella patentet ger ett utökat skydd för RhoVac:s läkemedelskandidat, utöver det patent som beviljades av JPO i oktober 2015. Patentet stärker bolagets patentportfölj som redan innehåller beviljade patent i USA, Europa och Australien.

Godkännande av patent i Japan

I januari 2017 kunde bolaget meddela att RhoVac erhållit information från JPO om att patentmyndigheten avsåg att bevilja bolagets kompletterande patentansökan avseende den japanska patentansökan nr 2014-27.157, som behandlar RhoVac:s peptidcancervaccinteknologi och andra cellbaserade vaccinteknologier. JPO har nu meddelat att bolagets kompletterande patent har utfärdats.

Det utfärdade patentet kompletterar det sedan oktober 2015 beviljade japanska patentet. För andra patent i denna familj som redan beviljats i USA, Australien och Europa, behandlas även liknande patentansökningar i USA och Kanada, med potential att ge ytterligare geografiskt och tekniskt skydd för bolagets cancervaccinteknologi.

VD Anders Ljungqvist kommenterar

- Godkännandet av det kompletterande japanska patentet ger bolaget ytterligare brett skydd av RhoVac:s läkemedelskandidat RV001 samt av annan relaterad teknologi och innebär en betydelsefull förstärkning av RhoVac:s patentportfölj.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017.

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie inleddes primo 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på̊ www.rhovac.com     . 

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar