Marknadsmeddelande 161/18 – Sista dag för handel med BTA i RhoVac AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, RHOVAC BTA, är den
2 juli, 2018.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: RHOVAC BTA
ISIN-kod: SE0011205541
Orderboks-ID: 4BVC
CFI: ESNUFR
FISN: RHOVAC/SH
Sista handelsdag: 2 juli, 2018

Stockholm den 27 juni,2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.