RhoVac AB informerar om att första patienten i bolagets kliniska fas I/II-studie nu har avslutat behandlingsfasen med RV001

RhoVac AB (”RhoVac”) kunde i april 2017 meddela att den första patientens behandling inletts i bolagets fas I/II-studie. RhoVac meddelar nu att samma patient har avslutat behandlingsfasen om totalt elva doser av RV001. RhoVacs VD Anders Ljungqvist ger i detta nyhetsbrev information om status i den kliniska studien. 

Den 5 april 2017 kunde bolaget meddela att den första patienten i bolagets fas I/II-studie behandlats med bolagets cancervaccin RV001. I början av juli 2017 meddelades att studien var fullt rekryterad och att samtliga 22 inkluderade patienter var i behandlingsfas. Studiens status i dagsläget, under mitten av november 2017, är att alla inkluderade patienter har behandlats med minst åtta av totalt elva doser. Den första patienten har avslutat behandlingsfasen och har således totalt fått samtliga elva doser av RV001. Samma patient fortsätter nu i uppföljningsfasen. Patient nummer två förväntas att avsluta behandlingsfasen i slutet av november och sista patienten förväntas avsluta behandlingsfasen enligt plan i februari 2018. Därefter följer immunologiska analyser och den planerade rapporteringen av studien är beräknad till det andra kvartalet 2018.

Bolagets kliniska fas I/II-studie omfattar totalt 22 patienter med diagnostiserad prostatacancer i kontrollfas. Studien är en öppen studie, vilket betyder att både patienten och behandlande läkare vet vad patienten behandlas med. Den primära målsättningen med den öppna studien är att utvärdera säkerheten vid RV001-vaccinationsterapi och den sekundära målsättningen är att utvärdera immunologiskt svar vid behandling med bolagets cancervaccin. En patient har av personliga skäl valt att avsluta sin medverkan i studien, vilket inte är ovanligt i kliniska studier med relativt långa behandlingstider. Patientbortfallet kommer inte att påverka bolagets tidsplan och RhoVac upplever fortsatt stort engagemang från patienterna. RhoVac har inte påträffat några säkerhetsfrågor som utgör hinder för att fortsätta studien och avsikten är således att slutföra den kliniska fas I/II-studien enligt tidsplan.

Den pågående studien lägger grunden för den fortsatta kliniska utvecklingen av RhoVacs cancervaccin RV001, en målstyrd behandling som siktar mot blockering eller reduktion i spridning, metastasering av cancer. Det är viktigt att bolaget har en väldokumenterad klinisk utvecklingsplan att presentera för internationella läkemedelsbolag och potentiella investerare för att därmed öka intresset för projektet.

For more information, please contact:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Phone: +45 4083 2365

E-mail: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar