RhoVac AB tecknar avtal för genomförandet av den planerade kliniska fas I/IIa-studien

RhoVac AB (”RhoVac”) meddelar idag att bolaget tecknar avtal med den klinik i Danmark som ska leda den kommande kliniska fas I/IIa-studien, samt med berörda kliniska avdelningar för att säkerställa rekrytering av patienter som ska delta i RhoVacs första kliniska studie. Avtalsarbetet har varit omfattande, innebärande att ansökan om klinisk studie försenats med cirka en månad. Detta medför dock inte några förseningar i övrigt – bolaget avser enligt plan att inleda den kliniska fas I/IIa-studien före årets slut, förutsatt det danska läkemedelsverket och etikkommitténs godkännande.

Det primära målet med RhoVacs kliniska fas I/IIa-studie, som kommer att genomföras i Danmark, är att utvärdera säkerheten hos bolagets läkemedelskandidat RV001 – ett terapeutiskt cancervaccin. Härutöver studeras om RV001 kan inducera specifikt immunförsvar. Den patientgrupp som är avsedd att inkluderas i studien är patienter med diagnosticerad metastaserande cancer.

Bolaget har lagt mycket resurser på att etablera samarbetet avseende den kliniska utvecklingen och har på så sätt skapat goda förutsättningar för den kommande studien och de bästa möjligheterna för att säkerställa att den tidsplan som kommunicerats kan hållas. Det omfattande avtalsarbetet har medfört en smärre försening av inlämnandet av ansökan om start av klinisk studie till det danska läkemedelsverket och etikkommittén, innebärande att ansökan kommer att lämnas in runt den 1 november 2016. Den smärre förseningen medför inte någon försening i övrigt. RhoVac avser att – förutsatt godkännande från det danska läkemedelsverket och etikkommittén – inleda den kliniska fas I/IIa-studien före årets slut, i enlighet med kommunicerad tidsplan. Studien är beräknad att slutrapporteras under 2018.

VD Anders Ljungqvist kommenterar
- Vi känner oss trygga med den klinik vi nu tecknar avtal med. Trots att ansökan om start av klinisk studie lämnas in en kort tid senare än planerat har vi förutsättningar att hålla den tidsplan vi satt, med start av studien under 2016, slutbehandling av patienter under våren 2018 och summering och slutrapportering av studien i mitten av 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB
Telefon: +45 4083 2365
E-post: alj@rhovac.com

Denna information är sådan information som RhoVac AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2016.

Om RhoVac AB
RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas – en klinisk fas I/IIa-studie är beräknad att inledas under 2016. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016 och har cirka 1 700 aktieägare. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com.

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar