RhoVac AB utökar dess internationella närvaro genom att delta ikonferenser och öka aktiviteten i digitala medier

I linje med bolagets strategi att utlicensera eller sälja hela eller delar av verksamheten efter att den nu pågående kliniska fas I/II-studien avslutats deltar RhoVac AB ("RhoVac") i affärsmöten på internationella konferenser och stärker samtidigt dess online-närvaro i digitala medier.

Rapportering av bolagets kliniska fas I/II-studie under andra kvartalet 2018 närmar sig och i enlighet med företagets strategi att identifiera partners för fortsatt utveckling av bolagets RV001-cancervaccin ökar RhoVac sin internationella affärsutvecklingsverksamhet.

Företagets ledning presenterade RhoVac vid Londonkonferensen Inv€$tival Showcase den 14 november 2017, där de höll möten med internationella läkemedels- och bioteknikföretag samt investerare. RhoVac deltog även på Jefferies Global Healthcare Conference, känd som den största hälsovårdsdedikerade konferensen i Europa, med 3 400 investerar- och affärsmöten.

För att ytterligare stärka kommunikationen med potentiella partners och investerare, har RhoVac publicerat en kort videoanimering som förklarar konceptet bakom företagets terapeutiska cancervaccin. I videon beskriver Anders Ljungqvist, RhoVacs VD, hur RV001 cancervaccin genom aktivering av kroppens immunsystem kan undertrycka cancermetastaser.

Videon har publicerats på flera kanaler:

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Ds5pAZ39Uys

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/1568600/

RhoVac hemsida: http://www.rhovac.com

Även RhoVacs presentation vid Inv€$tival Showcase den 14 november 2017 är tillgänglig online och finns på företagets hemsida och på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6FuPr9eXxjA

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ljungqvist – VD, RhoVac AB

Telefon: +45 4083 2365

E-post: alj@rhovac.com

Om RhoVac AB

RhoVac AB bedriver forskning och utveckling av immunterapeutiska läkemedel. Bolagets huvudfokus är utveckling av ett terapeutiskt cancervaccin med potential att förhindra eller begränsa metastasering vid cancer. RhoVacs första läkemedelskandidat har avslutat preklinisk fas och klinisk fas I/II-studie har inletts under våren 2017. RhoVac har sitt huvudkontor på Medicon Village i Lund. Forskningen bedrivs sedan 2007 primärt på Universitetssjukhuset i Herlev, Danmark, av ett forskarteam i världsklass inom sin nisch. RhoVac är noterat på AktieTorget sedan mars 2016. Aktien handlas under tickern RHOVAC. Läs mer på www.rhovac.com

Om oss

RhoVac utvecklar ett immunterapeutiskt läkemedel för behandling av metastaserande cancer.Läkemedlet samarbetar med kroppens immunförsvar och är riktat mot proteinet RhoC som är överuttryckt i alla metastaserande cancerceller.

Prenumerera

Dokument & länkar