63 % av europeisk affärsverksamhet är fast i medeltiden digitalt sett avslöjar ny undersökning från Ricoh

Ricoh Europe, London, 15 juli 2013
Företagsledare i Europa är ännu inte redo för den digitala eran, hela 63 % av de tillfrågade säger att de är långt ifrån redo för en digital förändring enligt undersökningen Ricoh beställt[1]. Undersökningen avslöjar även att medan majoriteten av företagsledarna (83 %) tror att deras CIO har förutsättningar att driva den digitala förändringen har han eller hon inte de verktyg som krävs för att förändra tillväxtkritiska processer.

Uppgiften att optimera affärskritiska processer rankas av företagsledare världen över som den åtgärd som har störst positiv effekt på tillväxten. Trots detta anser sig CIO:er för närvarande vara de som är minst förmögna att genomföra de åtgärder som krävs, endast 9 % anser sig ha förutsättningar att driva förändringar på detta område. Forskningen visar att det finns möjligheter för CIO:er att ta ett steg framåt och bidra till att forma den digitala strategin och företagets tillväxtprocess förutsatt att företaget ger honom eller henne de nödvändiga förutsättningarna.

De tre mest framgångsrika egenskaperna en CIO kan ha är enligt företagsledare att de ska ha 1) en bakgrund inom marknad, 2) teknisk kompetens och 3) expertis inom affärskritisk processoptimering. Men få av de tillfrågade ansåg att deras CIO hade verktygen att driva igenom en framgångsrik digital strategiförändring för t ex kundengagemang (13 %) eller leveranskedjor (14 %). I dagsläget leds de flesta digitala förändringsprojekt av en CTO (Chief Technology Officer) eller en CIO (43 procent), eller av vd:n (30 procent). Och om man ser till CIO:er specifikt leder de bara i 21 procent av företagen. Färre än hälften av de tillfrågade ledarna sa att de hade en CIO i styrelsen (46 procent).

– Undersökningen visar att majoriteten av företagen fortfarande är kvar i medeltiden, digitalt sett, och att de inte är redo att driva igenom en digitalisering. Under en tid när många fler teknikdrivna förändringar förväntas behöver företag snabbt kunna anpassa sig till nya krav och ekonomiska villkor för att kunna behålla sina konkurrensfördelar. För att möta de krav en förändring som denna kräver borde inte IT-ledningen längre försummas i en bisittande roll, istället måste CIO:er utrustas med fler möjligheter att påverka företagsmodeller, kundsamverkan och de anställdas produktivitet, säger Ian Winham, CIO och CFO på Ricoh Europe PLC.

Genom att analysera aktuella affärskritiska processer – den absolut högst rankade åtgärden för att påverka tillväxt – kan CIO:er kombinera teknisk kompetens och affärsdriv för att granska, förändra och effektivisera traditionella arbetssätt för att på så sätt vinna kostnadsbesparingar och många andra fördelar. Affärsverksamheten gynnas av modernare, produktivare och allt effektivare arbetssätt där de anställda kan dra nytta av bättre kunskaps- och informationsdelning för att snabbare kunna tillgodose kundernas behov. Med dessa grundläggande förändringar på plats kan CIO:er sedan fokusera på kärnverksamheten och leda organisationen vidare i den digitala utvecklingen, fortsätter Ian Winham.

[1] Undersökning utförd av Coleman Parkes Research, maj-juni 2013

| About the Research |
The study was conducted during May and June 2013 by Coleman Parkes Research and commissioned by Ricoh Europe PLC. The online survey consisted of 735 senior business and IT decision makers across 8 vertical sectors, education, legal, utilities/energy, healthcare, public sector, retail, manufacturing and financial services sectors. Participating respondents were from the UK, Ireland, France, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Belgium, the Nordics (Sweden, Finland, Norway and Denmark), Switzerland and Russia.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson 
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-mail: press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com                            


Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Undersökningen visar att majoriteten av företagen fortfarande är kvar i medeltiden, digitalt sett, och att de inte är redo att driva igenom en digitalisering. Under en tid när många fler teknikdrivna förändringar förväntas behöver företag snabbt kunna anpassa sig till nya krav och ekonomiska villkor för att kunna behålla sina konkurrensfördelar.
Ian Winham, CIO och CFO på Ricoh Europe PLC