9 av 10 ledare inom högre utbildning anser att ny utskriftsteknologi är avgörande för studenters framgång och utveckling

I en ny studie utförd av Ricoh Europe, uppger 88 % att de nya kunskaper studenterna får genom användandet av digital framställning och 3D-utskrifter är grundläggande för att de ska lyckas med sina utbildningar och som förberedelse inför det kommande arbetslivet.

David Mills, CEO på Ricoh Europe, säger: ”Digital framställning och 3D-utskrifter erbjuder möjlighet att illustrera komplexa begrepp inom många olika ämnen. I takt med att samarbetet mellan människor och maskiner fortsätter att utvecklas och tekniska möjligheter integreras i inlärningsprocesser, bidrar detta till att de färdigheter som behövs hos framtidens arbetskraft faller sig naturligt för dagens studenter.”

Dessa färdigheter är framför allt viktigt inom prototypframställning och designutveckling i textil-, medicin-, bil- och maskinindustrin – till exempel avancerade turbiner eller komplexa maskin­komponenter. 65 % av de tillfrågade säger att 3D-utskrifter blir allt viktigare inom STEM-utbildningar. För att kunna göra detta har 84 % av utbildningsinstituten investerat i, eller planerar att investera i, implementering av ”Maker Education” och kreativ inlärning – utskriftsteknologier som hjälper studenter att framställa och personifiera objekt som stöd i deras inlärning – inom de kommande två åren.

För att locka framtida studenter, i olika åldrar och med olika bakgrund, använder institutioner sig av nya utskriftsteknologier för att kunna skräddarsy utbildningen och ge flexibla inlärningsmöjligheter. 66 % säger att en investering i ny utskriftsteknologi är en nyckel för att kunna attrahera nya studenter och öka deras tillfredsställelse med sin institution och utbildning. Många gör kursinnehåll och resurser mer lättillgängliga och flexibla genom att tillhandahålla individanpassat kursmaterial (48 %) som går att skriva ut på begäran var som helst ifrån (43 %).

Mills tillägger: ”Ökande studieavgifter runt om stora delar av Europa påverkar den roll som institutioner har i grunden. Uppmuntrade till att agera mer som “tjänsteleverantörer”, måste universitet och högskolor ständigt höja ribban både vad gäller studenternas tillfredsställelse och sin tillgänglighet. Att använda utskrifter på nya sätt för ett mer diversifierat kursutbud och skräddarsydd kursplan håller på att bli mer och mer avgörande.”

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.

Anm: Kvantitativ undersökning av uppfattningen hos 787 beslutsfattare inom högre utbildning över hela Europa beställd av Ricoh.

- SLUT -

För ytterligare information, kontakta:

Rikard Lenander, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 18
E-post: rikard.lenander@ricoh.se 

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope

Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press  

| About Ricoh |

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2018, Ricoh Group had worldwide sales of 2,063 billion yen (approx. 19.4 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh-europe.com

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera