Agilitet avgörande för små och medelstora företags överlevnad – enligt hälften av företagarna kommer de annars inte att existera 2023

Ricoh Europe, London, 14:e februari 2018 – Att utveckla sin agilitet är högsta prioritet för de SMB-företagare i Europa som vill dra nytta av en digital arbetsplats. Enligt en ny undersökning framtagen av Ricoh Europe, säger en majoritet (86 %) av de 1 608 SMB-företagare som deltog i undersökningen, att de aktivt fokuserar på att förbättra sitt företags agilitet under 2018. 

Hälften av respondenterna (51 %) kommer specifikt att introducera ny teknologi för att snabbare kunna agera på nya trender och möjligheter, medan 52 % anser att de kommer att misslyckas i sina affärer inom fem år om de inte uppdaterar sin arbetsplatsteknik.

SMB-företagarna prioriterar helt klart teknologi som riktar sig till de anställdas huvudsakliga behov. De anser att den största positiva inverkan på deras företag kommer att ligga inom automation (72 %), dataanalys (64 %), dokumenthantering (62 %) och videokonferenser (56 %).

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Små och medelstora företag på den europeiska marknaden är mycket ambitiösa. Som ett resultat av utmanande marknadsvillkor är företagsledarna med rätta ivriga för att tidigt kunna identifiera nya möjligheter och få största möjliga utdelning. De är medvetna om att de måste vara fortsatt agila för att kunna kapitalisera på förändringar inom marknaden och värdera vilken roll teknologin spelar i detta. Det är tydligt att agilitet står högt på agendan för SMB-företagen och att företagsledarna inte ser det som en fråga enbart för större konkurrenter.”

Produktivitets- och innovationsvinster som beror på smartare arbetsplatsteknologi anses vara en avgörande framgångsfaktor. 70 % av de tillfrågade anser att teknologi är det viktigaste för företagets tillväxt, vilket ger en indikation på att det finns en stark tilltro på värdet av en arbetsplats med digitala styrkor.

Diez-Aguirre tillägger: “SMB-företagare låter sig inte luras av all upphaussad teknologi såsom virtuell verklighet och blockkedjor. I stället prioriterar de, klokt nog, att investera i de verktyg som kommer ge en verklig och positiv inverkan på sista raden. För de företagare som ännu inte tänkt på detta är det hög tid att fundera över hur teknologi kan underlätta för alla anställda att arbeta snabbare och smartare, och på så sätt göra verksamheten mer agil. Om de inte gör det kan de snart upptäcka att de står utanför marknadens fortsatta utveckling och därmed riskerar att gå under”.

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.

-  SLUT  -

För ytterligare information, kontakta:
Rikard Lenander, Marketing Director, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 18, E-post: rikard.lenander@ricoh.se 


Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB     

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope     

Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press  

| About Ricoh |

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems.

Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Dokument & länkar