Carl Lamm får utökat förtroende av SCA Hygiene Products i nytt avtal

Carl Lamm har fått totalansvaret för hela dokumenthanteringen hos SCA Hygiene Products AB i Göteborg. Dessutom utökas samarbetet till att även inkludera en webbaserad lösning som underlättar företagets inköp av mobiltelefoner och mobila tjänster. Avtalet löper på tre år och innebär att Carl Lamm, utöver mobiltelefoni, ansvarar för leverans, installation, drift, service och support på SCA Hygiene Products’ multifunktionsmaskiner och skrivare.

SCA Hygiene Products AB har drygt 900 anställda i Göteborg och är en del av den globala SCA koncernen som har verksamhet i över 90 länder. SCA producerar hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.

SCA Hygiene Products i Göteborg har haft Carl Lamm som huvudleverantör i flera år och väljer nu att utöka samarbetet. Det nya avtalet innebär att SCA Hygiene Products får en sänkning av sina utskriftskostnader med 20 procent räknat över tre år.

- Nu förstärker vi vår relation med kunden med ett nytt mer omfattande avtal. SCA är en strategiskt viktig kund för oss, säger Hans Johansson, VD och koncernchef på Carl Lamm Holding AB.

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera