Carl Lamm får utökat förtroende av SCA Hygiene Products i nytt avtal

Carl Lamm har fått totalansvaret för hela dokumenthanteringen hos SCA Hygiene Products AB i Göteborg. Dessutom utökas samarbetet till att även inkludera en webbaserad lösning som underlättar företagets inköp av mobiltelefoner och mobila tjänster. Avtalet löper på tre år och innebär att Carl Lamm, utöver mobiltelefoni, ansvarar för leverans, installation, drift, service och support på SCA Hygiene Products’ multifunktionsmaskiner och skrivare.

SCA Hygiene Products AB har drygt 900 anställda i Göteborg och är en del av den globala SCA koncernen som har verksamhet i över 90 länder. SCA producerar hygienprodukter, mjukpapper, förpackningslösningar, tryckpapper och sågade trävaror.

SCA Hygiene Products i Göteborg har haft Carl Lamm som huvudleverantör i flera år och väljer nu att utöka samarbetet. Det nya avtalet innebär att SCA Hygiene Products får en sänkning av sina utskriftskostnader med 20 procent räknat över tre år.

- Nu förstärker vi vår relation med kunden med ett nytt mer omfattande avtal. SCA är en strategiskt viktig kund för oss, säger Hans Johansson, VD och koncernchef på Carl Lamm Holding AB.

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera