Dåliga förberedelser för EU:s digitala inre marknad gör att nio av tio företag riskerar att gå miste om miljarder

Stockholm 4 november 2015
En ny undersökning som Coleman Parkes har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe avslöjar att majoriteten företag i Europa inte är redo för EU:s digitala inre marknad. Nio av tio europeiska företag saknar en plan för den digitala inre marknaden, som är tänkt att bli den mest revolutionerande regleringen på mycket länge. Företag riskerar att gå miste om en marknad värd 415 miljarder euro per år när Europa avvecklar nationella hinder för transaktioner på internet.

Endast hälften (51 procent) av alla företag har hört talas om EU:s förslag till en digital inre marknad som ska realiseras i slutet av 2016. Planen för den digitala inre marknaden innebär att nationella hinder tas bort för transaktioner som sker på internet. Produkter, tjänster och innehåll ska vara tillgängliga för alla till samma pris överallt i hela Europa. EU-kommissionen förutspår att implementeringen kommer att skapa hundratusentals nya arbetstillfällen och generera ungefär 415 miljarder euro i ökad tillväxt per år.

Medvetenheten är som lägst i Norden med endast 28 procent, därefter kommer Belgien och Luxemburg med 29 procent och Portugal med 30 procent enligt undersökningen som tillfrågar 1 360 företagsledare från hela EU.

# Procent företag som är medvetna om EU:s digitala inre marknad  # Procent företag som inte är redo för den digitala inre marknaden
1. Italien 70 % 1. Polen 97 %
- Frankrike 70 % 2. Frankrike 95 %
2. Spanien 65 % - Tyskland 95 %
3. Tyskland 61 % 3. Belgien/Luxenburg 94 %
4. Storbritannien 57 % 4. Storbritannien 92 %
5. Polen 47 % - Spanien 92 %
- Österrike 47 % - Portugal 92 %
6. Ungern 46 % 5. Ungern 91 %
7. Nederländerna 43 % 6. Italien 91 %
8. Portugal 30 % 7. Norden 90 %
9. Belgien / Luxenburg 29 % 8. Österrike 88 %
10. Norden 28 % 9. Nederländerna 86 %

De låga nivåerna av medvetenhet och bristen på förberedelser är särskilt oroande med tanke på att endast sju procent av EU:s små och medelstora företag säljer över nationsgränserna i dagsläget. Det är en siffra som måste öka om den europeiska ekonomin ska kunna blomstra. De flesta europeiska företag (65 procent) säger att de har för avsikt att expandera till andra länder i Europa under de kommande fem åren. Om de inte tillägnar sig den digitala inre marknaden är det osannolikt att dessa ambitiösa tillväxtplaner kan förverkligas. Österrike, Ungern och Norden är de områden där flest företag har planer på att expandera utanför det egna landet till 2020.

De flesta tillfrågade anser att en digital inre marknad skulle vara fördelaktigt. Den viktigaste fördelen uppges vara ökat antal europeiska kunder (56 procent av de tillfrågade), men även möjligheten att få tillgång till nya marknader ses som positivt (52 procent), samt ökad intern effektivitet i den egna verksamheten (44 procent).

24 procent av de tillfrågade företagsledarna anser att det inte kommer att bli några fördelar till följd av en digital inre marknad. Och många oroas över hur det kommer att påverka deras verksamhet. 40 procent av företagsledarna hävdar att de inte är redo för den ökade konkurrens en digital inre marknad kommer att medföra, medan 37 procent är rädda för kostnadskonsekvenser och 34 procent anser att de saknar resurser för att kapitalisera på möjligheten. En tredjedel tror att det kommer att bli mer reglering, bara för sakens skull.

Förväntade fördelar Förväntade nackdelar
Ökat antal EU-kunder 56 % Ökad konkurrens 42 %
Färre hinder att anta nya marknader 52 % Komplexare IT-krav 41 %
Större intäkter 52 % MOMS-hinder 36 %
Högre lönsamhet 50 % Osäkerhet kring gränsöverskridande dataskydd 34 %
Minskade driftskostnader 48 % Höga investeringskrav för lansering på nya marknader 34 %
Snabbare lansering av nya produkter/tjänster 47 % Pressade produkt- och tjänstepriser 32 %
Effektivare interna processer och system 44 % Brist på tydliga gränsöverskridande e-handelsregler 29 %

– Hittills har företagsledare inte förstått vilken enorm påverkan den kommande digitala inre marknaden kommer få på deras verksamheter. Det är oroväckande att så många chefer inte känner någon omedelbar press att förbereda sina företag och organisationer för Europas övergång till en alltmer digitalt baserad ekonomi, säger David Mills, CEO, Ricoh Europe.

En orsak till företagens bristande intresse för den digitala inre marknaden kan vara en oro för det egna landets digitala styrka. Endast nio procent av de europeiska företagsledarna anser att det egna landet är "mycket starkt" gällande digital teknik, kompetens och infrastruktur. Nästan två tredjedelar av företagsledarna i Norden anser att deras länder är digitalt starka, men det krymper till en femtedel hos polska och spanska företagsledare, och endast 15 procent hos de franska och italienska. Enligt ett nytt index för digital ekonomi och digitalt samhälle som utarbetats av Europeiska kommissionen rangordnas Danmark, Sverige och Finland som de tre mest digitalt aktiverade länderna av EU:s 28 medlemsstater. Polen, Italien och Spanien ligger i den nedre halvan.

– Genom att effektivisera, digitalisera och standardisera sina processer nu kan insiktsfulla europeiska företag utveckla en tydlig konkurrensfördel. Det är ett nödvändigt steg för att Europa ska kunna skapa inhemska digitala storföretag som kan konkurrera på den globala arenan som traditionellt dominerats av amerikanska och alltmer kinesiska företag, avslutar David Mills.

Mer information finns på www.ricoh-europe.com/thoughtleadership/se/.  

För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige AB
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Jack Gibson/Lakshmi Rajendran, Ricoh Europe PLC
Tel: +44 (0) 203 033 3766, E-post: press@ricoh-europe.com

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope    
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope    
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh | 
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2015, Ricoh Group had worldwide sales of 2,231 billion yen (approx. 18.5 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Citat

Hittills har företagsledare inte förstått vilken enorm påverkan den kommande digitala inre marknaden kommer få på deras verksamheter. Det är oroväckande att så många chefer inte känner någon omedelbar press att förbereda sina företag och organisationer för Europas övergång till en alltmer digitalt baserad ekonomi.
David Mills, CEO, Ricoh Europe.