Europeiska företag spår en markant ökning iWorkers till 2018

Företag riskerar att förlora både kunder och intäkter om de inte förser sina medarbetare med de verktyg de behöver för en effektiv informationsdelning

Stockholm 11 november 2013 – Antalet så kallade ”intelligent workers”, iWorkers, förväntas öka snabbt i Europa de närmaste fem åren. Det visar en ny undersökning som Ricoh Europe[1] har sponsrat. I dag anser bara fyra procent av europeiska företagsledare att de flesta av deras medarbetare är iWorkers, det vill säga välinformerade, pålitliga och kompetenta medarbetare som dygnet runt har tillgång till den information de behöver för att hantera både verksamhetens och kundernas skiftande behov. Men företagsledarna spår en markant ökning de närmaste fem åren. Hela 37 procent tror att majoriteten av deras medarbetare kommer att vara iWorkers år 2018.

En anledning till att antalet iWorkers blir allt fler kan bero på ineffektiv informationsdelning. I undersökningen uppger nästan hälften av företagsledarna, 49 procent, att ineffektiv informationsdelning leder till förlorade intäkter. 43 procent uppger att det leder till förlorade kunder och 27 procent uppger brist på kundinsikt som ett område som påverkas.

Undersökningen visar också att det finns utmaningar man måste klara av innan man ökar andelen iWorkers inom europeisk affärsverksamhet. Samtidigt som tre av fyra europeiska företag investerar i ny teknik för att förbättra de anställdas produktivitet på och utanför kontoret understryker majoriteten av företagsledarna behovet av att granska befintliga processer för att förenkla tillgången till affärskritisk information för de anställda. Över 70 procent anser att verksamheten begränsas kraftigt när det inte finns tillgång till dokumenten från mobila enheter, och två av tre anser att olämpliga sökfunktioner hindrar de anställda från att hitta den informationen de söker. 62 procent anser att osammanhängande informationskällor på olika platser hindrar informationsdelningen.

– Antalet iWorkers anses stiga markant, men frågan är om företagen är redo? Företagsledare är mer medvetna än någonsin om att de måste optimera hur de använder teknik och förhindra osammanhängande informationskällor i verksamheten. Det är avgörande att man ser över och förändrar traditionella arbetssätt och att man hänger med i teknikdrivna förändringar, säger Davis Mills, COO på Ricoh Europe.

Europeiska företagsledare fick i undersökningen även sortera vilka saker som är viktigast för att öka antalet iWorkers så snabbt som möjligt. De mest effektiva åtgärderna för att öka medarbetarnas kompetens är enligt dem, (i fallande ordning):

  • Att använda samarbetsverktyg. Det möjliggör samarbete och kunskapsdelning på flera platser samtidigt.
  • Att optimera verksamhetsprocesser: att granska traditionella arbetssätt och säkerställa att tekniken används på bästa sätt. Lika viktigt är det att man överför information till molnet.
  • Att digitalisera papperskopior. Det säkerställer bättre tillgänglighet till aktuell och historisk verksamhetskritisk information, vilket i sin tur underlättar beslutsfattandet.

Den typen av åtgärder kan bjuda på avgörande fördelar. En undersökning gjord av McKinsey[2] visar att företag som har en större andel sakkunniga (över 35 procent av arbetsstyrkan) kan vinna tre gånger så mycket jämfört med företag med färre sakkunniga medarbetare (20 procent av arbetsstyrkan).

– Nu är det hög tid för organisationer i Europa att optimera kritiska affärs- och dokumentprocesser för att förbereda sig för framtiden. Med stora innovationer och teknikdrivna förändringar på väg är det avgörande med en välinformerad arbetsstyrka för att förverkliga affärstillväxt, bättre mobilitet, effektivitet, produktivitet och en mer lyhörd organisation som anpassar sig efter kundernas behov, avslutar Mills.

Mer information om teknikdrivna förändringar och hur dessa påverkar finns här.


[1] Undersökning utförd av Coleman Parkes Research, maj-juni 2013
[2] The Productivity Imperative McKinsey, 2010 

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Janice Gibson/Louise Yarrall 
Tel: +44 (0) 20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com
www.ricoh-europe.com

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh   is a global technology company specialising in office imaging equipment,   production print solutions, document management systems and IT services.   Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and   regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide   sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The   majority of the company's revenue comes from products, solutions and services   that improve the interaction between people and information. Ricoh also   produces award-winning digital cameras and specialised industrial products.   It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of   its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu är det hög tid för organisationer i Europa att optimera kritiska affärs- och dokumentprocesser för att förbereda sig för framtiden. Med stora innovationer och teknikdrivna förändringar på väg är det avgörande med en välinformerad arbetsstyrka för att förverkliga affärstillväxt, bättre mobilitet, effektivitet, produktivitet och en mer lyhörd organisation som anpassar sig efter kundernas behov
Davis Mills, COO, Ricoh Europe