Experter avslöjar trenderna som formar framtidens arbetsplatser

Ricoh, Stockholm, 20 april 2015 – Ricoh Europe har sponsrat ett white paper och en artikelserie som analyserar hur vi kommer att arbeta i framtiden. Akademiker och företagsledare spår vilka trender som kommer att påverka och forma våra framtida arbetsplatser. De tre starkaste trenderna pekar alla mot en mer automatiserad och mobil framtid där arbetsstyrkan leds av en ny typ av chef.

En online-röstning med svar från över 500 beslutsfattare visar att de tre trender som kommer påverka mest är:

  • Mobila arbetsplatser: i takt med att våra arbeten blir alltmer digitaliserade blir allt fler platser – från våra egna hem till offentliga miljöer – potentiella arbetsplatser.
  • Automatisering: automatiseringen gör vissa arbetsuppgifter omoderna och frigör tid till kreativitet och social kompetens.
  • Förändrade arbetsmönster: våra chefer måste bli bättre på att ta tillvara talangfulla individer för att säkerställa företagens långsiktiga framgång.

– Företag måste planera för att integrera ny teknik och säkerställa att de har kapacitet och resurser till att optimera relevanta bakomliggande processer. Detta lägger grunden för nya arbetssätt och skapar gynnsamma samarbetsmiljöer som bidrar till att attrahera och behålla talangfulla individer. Nyckeln för att uppnå detta är kompetenta ledare med rätt attityd och goda ledaregenskaper. Chefernas förmåga att stärka och värna om sina medarbetare kommer att bli avgörande för företagens framtid, säger David Mills, Chief Executive Officer, Ricoh Europe.

Utöver vilka trender som kommer påverka näringslivet i stort kartläggs också hur trenderna kommer att påverka banker, offentlig sektor, sjukhus och universitet. Insikt i hur dessa stöttepelare i många europeiska städer kommer utvecklas omfattar:

  • I banksektorn tvingar centrala automatiseringsprocesser fram ett fokus på mänskliga kvaliteter
  • Statstjänstemän samarbetar alltmer digitalt från olika platser
  • Sjukhus anlitar flexibel multikvalificerad personal när pressen ökar pga stagnerade budgetar och fler patienter med komplexa sjukdomstillstånd
  • Universitet inför fler flexibla sätt att leverera högre utbildning för att närma sig näringslivet   

– Medan vi väntar och ser vilka trender som faktiskt blir mainstream kan vi känna oss säkra på att arbetsplatserna kommer att bli mer rörliga, uppkopplade och kollaborerande framöver, tack vare digitaliseringen, avslutar Mills.

Hämta white paper/artiklar här.

För ytterligare information, kontakta:
Kirstie Stevens/Jack Gibson, Ricoh Europe PLC
Tel: +44 (0) 203 033 3632 / +44 (0) 203 033 3766, E-post: press@ricoh-europe.com

Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige AB, 
Tel: 08-734 33 00, e-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB   www.facebook.com/RicohEurope  
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope  
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,195 billion yen based on the IFRS accounting standard (approx. 21.3 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Citat

Företag måste planera för att integrera ny teknik och säkerställa att de har kapacitet och resurser till att optimera relevanta bakomliggande processer. Detta lägger grunden för nya arbetssätt och skapar gynnsamma samarbetsmiljöer som bidrar till att attrahera och behålla talangfulla individer.
David Mills, Chief Executive Officer, Ricoh Europe