Finanssektorn bäst på att digitalisera affärskritiska dokument

Ricoh, Stockholm 25 november 2013 – Europas finanssektor är bättre än utbildningssektorn, vårdsektorn och den offentliga sektorn på att använda möjligheterna kring "bigger data" – digitalisering av affärskritiska pappersdokument. Det visar en färsk undersökning gjord av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe[1]. Hälften av finanssektorns företagsledare (49 procent) bedömer att de har max tio procent av företagets affärskritiska dokument på enbart fysiska papperskopior i dag. Bara 37 procent av beslutsfattarna i utbildningssektorn och 39 procent i vården samt 41 procent i den offentliga sektorn säger detsamma.

Trenden att digitalisera information drivs troligen av att man förstår att det kan hjälpa företagen till mer välgrundade beslut. I papperskopior ligger informationen vilande. Nästan nio av tio (86 procent) av finanssektorns företagsledare uppger att de hade kunnat lära sig av den tidigare ekonomiska krisen för att minimera effekterna av dagens kris om de hade haft bättre tillgång till historiken. Det kan jämföras med 77 procent av beslutsfattarna i den offentliga sektorn, 78 procent inom utbildning och 79 procent i vårdsektorn.

Driftskostnaderna minskar dessutom när affärskritiska dokument digitaliseras. Mer än en tredjedel (35 procent) av finanssektorns organisationer rapporterar att de har minskat sina lagerkostnader för pappersförvaring till mindre än fem procent av omsättningen. Därmed överträffar finanssektorn återigen utbildningssektorn (11 procent), den offentliga sektorn (13 procent) och vårdsektorn (26 procent).

– Optimerade affärskritiska dokumentprocesser frigör värdefull information som leder till bättre finans- och riskhantering. Om företaget integrerar detta med sin övriga affärsinformation kan det se trender och lära av historiken vilket underlättar prognostisering och investeringsbeslut. Det hjälper branschen att förbereda sig för framtiden, säger Carsten Jörgensen, MDS Business Manager, Ricoh Sverige AB.

Finanssektorn tycks ha bestämt sig för att digitalisera sina pappersdokument snabbare än andra sektorer. En femtedel av finanssektorns företagsledare räknar med att deras organisationer ska ha slutfört digitaliseringen redan nästa år, jämfört med sju procent av beslutsfattarna inom vård och utbildning samt nio procent inom offentlig sektor. Det gör att finanssektorn fortsätter att minska sina utgifter och hälften (48 procent) bedömer att de kan spara fem till tio procent av sin årsomsättning.

– Att optimera alla affärskritiska processer leder inte bara till att medarbetare får enkel tillgång till information, de kan också dela den mycket snabbare vilket spar pengar, underlättar samarbete och skapar en lyhörd organisation. Genom att granska relevanta processer, teknik och informationstillgänglighet kommer finanssektorn att bli mobilare och mer konkurrenskraftig samtidigt som den anpassar sig till den digitala eran fortsätter Carsten.

[1] Undersökning utförd av Coleman Parkes Research, maj-juni 2013

Mer information om teknikdrivna förändringar finns här.

| Om undersökningen |
Undersökningen gjordes i maj-juni 2013 av Coleman Parkes Research på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Onlineundersökningen omfattade 735 högre beslutsfattare inom företagsledning och IT på 8 vertikala sektorer; utbildning, juridik, allmännytta/energi, vårdsektor, offentlig sektor, detaljhantel, tillverkning och finanssektor. Respondenterna återfinns i Storbritannien, Irland, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Finland, Norge, Danmark, Schweiz och Ryssland.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Carsten Jörgensen
MDS Business Manager
Tel: 08-734 33 94
E-post: carsten.jorgensen@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Citat

Optimerade affärskritiska dokumentprocesser frigör värdefull information som leder till bättre finans- och riskhantering. Om företaget integrerar detta med sin övriga affärsinformation kan det se trender och lära av historiken vilket underlättar prognostisering och investeringsbeslut. Det hjälper branschen att förbereda sig för framtiden.
Carsten Jörgensen, MDS Business Manager, Ricoh Sverige AB