Fyra generationer under samma tak - är ni redo?

Av Elisabet Myrby, HR Manager, Ricoh Sverige

Snart kommer generationen som levt hela sina liv på nätet in på arbetsmarknaden. Där får de samsas med tre andra generationer. Det kan ställa till med problem.

En helt ny generation är på väg in på arbetsmarknaden, Generation Z. Detta är personer som idag är 19 år eller yngre och som levt hela sina liv uppkopplade på internet. Denna digitala generation är mycket tekniskt kunnig, befinner sig i ständigt informationsflöde och är därför väl medveten om sin omvärld.

Nu är det deras tur att ta sig in på arbetsmarknaden och arbetsgivare kommer för första gången i historien behöva handskas med fyra generationer samtidigt; Baby boom-generationen, Generation X, Millennium-generationen och Generation Z. Vilka krav kan då företagen förväntas ställas inför för att tillgodose de nya behoven som uppstår för att kunna bibehålla lönsamhet?

Runt millenniumskiftet när Generation X kom in på arbetsmarknaden och det genomfördes ett stort teknikskifte var omställningen stor för den äldre, mer analoga Baby boom-generationen. Med Generation Z:s arbetsmarknadsdebut står vi inför ytterligare ett paradigmskifte. Coleman Parkes Research har på uppdrag av Ricoh gjort en undersökning som ger en klarare bild av vad Generation Z eftersöker hos arbetsgivare.

Generation Z förväntar sig att deras intåg på arbetsmarknaden kommer medföra stora förändringar. Undersökningen visar att hela 65 procent av dem tror att de kommer att bidra med nya arbetssätt – något som kan bli problematiskt med tanke på att en av de största utmaningarna som företag brottas med idag är just olikheter i arbetssätt bland de anställda. Jämfört med de andra generationerna så ser vi att tre gånger så många i Generation Z attraheras av företag som erbjuder teknik för att underlätta och effektivisera arbetet.  

Dessa stora skillnader kommer med all säkerhet att ställa till med problem nu när fyra generationer med olika arbetssätt ska samarbeta, och problemen har redan noterats av Generation Z då 43 procent av dem säger att de skulle bli irriterade på kollegor som brister i sin kommunikation.

Generation Z lägger stor vikt i att arbeta för innovativa företag som arbetar för att göra skillnad i världen. Jämfört med tidigare generationer så uppgav dubbelt så många i Generation Z att de letar efter denna typ av arbetsgivare.

Lösningar för hur den interna kommunikationen ska fungera är något som företag kommer behöva lägga större fokus på i framtiden. Då allt fler arbetar mobilt och mer globalt ökar kraven på att IT och teknik för kommunikation alltid fungerar. Oavsett var man befinner sig i världen ska det vara lika lätt att bolla något med en kollega som om man var i samma rum.

Sammanfattningsvis behöver företag se över tre viktiga områden för att vara relevanta för Generation Z.

Rätt verktyg
Generation Z vill kunna arbeta flexibelt. Tekniken får inte bli ett hinder som låser medarbetare till en viss plats för att kunna utföra sitt arbete. Nytänkande företag som kan bistå sina anställda med rätt teknik som underlättar samarbete och gör arbetsprocesser smidigare kommer anses attraktiva.

Effektiva processer
Ett effektivt informationsflöde i realtid är ett måste på en arbetsplats då flexibla och mobila arbetsmetoder snabbt växer fram. Något som under de senaste åren har lett utvecklingen framåt och förenklat detta är olika molnbaserade tjänster. Men det gäller att ständigt se över denna typ av lösningar för att försäkra sig om att interna arbetsprocesser ger fortsatt bra resultat i det långa loppet.  

Vision 
Samtidigt som rätt teknik och arbetsprocesser är av stor betydelse för Generation Z är en tydlig företagsvision det kanske absolut viktigaste. Att kunna kommunicera både externt och internt varför ens företag gör det man gör, utanför ramar av vinstintresse, är nyckeln till att knyta till sig nya medarbetare och ge dem en mening i deras arbete.    

Den goda nyheten är att 88 procent av anställda i alla fyra generationer inser potentialen i en arbetsstyrka bestående av flera generationer – men det är upp till arbetsgivare att uppmuntra till samarbete. I en konkurrensutsatt marknad, där företag måste kämpa för att behålla de bästa begåvningarna, måste anpassning ske för att alla fyra generationer ska kunna trivas och arbeta tillsammans.

För ytterligare information, kontakta: 
Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 33 00, E-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh | 
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2015, Ricoh Group had worldwide sales of 2,231 billion yen (approx. 18.5 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia