Grafiska branschen får snabbare arkmatade lösningar

TotalFlow Production Manager ger ökad produktivitet och bättre prestanda

Stockholm, 11 april 2013 Ricoh lanserar flera tillägg till den växande produktportföljen TotalFlow en serie arbetsflödeslösningar för den grafiska branschens arkmatade produktionslösningar.

TotalFlow Production Manager är ett nytt verktyg för att hantera arbetsflöden i produktionsmiljöer för ark. Verktyget ger möjligheter att hantera upp till tio skrivare från ett och samma gränssnitt.

Med TotalFlow Production Manager kan PostScript och PCL automatiskt göras om till PDF. Dessutom finns tillval för färghantering och integration och avancerade integrationer via tredjepartsprogram som t ex Enfocus PitStop vilket passar tryckerier och större reproavdelningar.

– Med det här tillägget kan utskriftsjobb automatiskt schemaläggas baserat på skrivarfunktionalitet, tillgänglighet, utskriftsmedia och enhetssynkronisering, säger Tommy Segelberg Director PPBG, Nordic Operations.

TotalFlow Production Manager är avsett för miljöer med arkmatning och är alternativet till Ricoh Process Director som även hanterar arbetsflöden för löpande bana.

Befintliga lösningar för utskriftshantering och makeready-verktyg förbättras ytterligare med tillägget TotalFlow Path, en ny programlösning för integrering och automatisering som får olika program att kommunicera med varandra i ett arbetsflöde.

Ricoh lanserar också förbättringar till befintliga produkter för utskriftshantering och makeready-verktyg. Ricoh TotalFlow PM och Ricoh TotalFlowMR, för en fullt integrerad programsvit som hanterar den arkmatade driften genom hela arbetsflödet.

TotalFlow Print Manager, föregångaren till TotalFlow PM är en programlösning för utskrifts-/produktionshantering som ger kontroll för att hantera blandade jobb och multipla produktionssystem. Det säkerställer snabb jobbleverans med förprogrammerade märkningsfunktioner för produktion. Det kan också se framåt, på jobb som redan ligger i utskriftskön så att akuta jobb kan prioriteras eller specialjobb hanteras.

Nya funktioner som ingår i TotalFlow Print Managers basversion är förbättrad schemaläggning, felåterställning och rapportering, ett nytt verktyg för webbeställningar, aviseringar och support för upp till fem skrivare. Det lämpar sig utmärkt för skrivarrum och reproavdelningar.

TotalFlow Prep, föregångaren till TotalFlow MR är ett verktyg som förbereder dokument för produktion med funktioner för att infoga dokument, slå samman, redigera och märka för att integrera med andra TotalFlow-produkter. Det förbereder för tryck, fixar sistaminuten-redigeringar, preliminära redigeringar, kombinerar flera filer till en och lämpar sig bra för reproavdelningar. Det automatiserar också bildredigering av skannade dokument för skarpa utskrifter med flexibla tabbinställningar. Nya funktioner för mediahantering gör att hanteringen av flera substrat går snabbare och enklare.

Tryckerier som vill integrera öar av teknik i sin miljö kan använda TotalFlow Path för att automatisera och binda samman olika processer och produkter från olika leverantörer.

– Målet är att göra det enkelt för våra samarbetspartners att arbeta smartare, fortsätter Tommy. TotalFlow Path är enkelt att använda och driftsätta, det säkerställer en ökad produktivitet och minskar den mänskliga felfaktorn genom att automatisera repeterande uppgifter. Det gör det enkelt att integrera befintliga programvaror, både från Ricoh och/eller tredjepartsleverantörer för att få ut så mycket som möjligt från redan gjorda arbetsflödesinvesteringar.

Vid lansering inkluderas förkonfigurerade anslutningar för EFI Fiery, PTI Marcom Central, PTI FusionPro och Objectif Lune PlanetPress.

TotalFlow Path har designats speciellt för grafisk produktion och det krävs inga omfattande IT- eller programmeringskunskaper för att integrera programvara och enheter till driftshubbar. Den är perfekt lämpad för mellanstora reproavdelningar och interntryckerier. Jobbspårning är tillgängligt genom hela processen samtidigt som automatiserade makeready-verktyg kan användas genom att integrera TotalFlow Prep.

– Dessa lösningar erbjuder många produktionsfördelar och tillsammans bidrar de med avgörande förbättringar gällande schemaläggning, produktion, affärsprestation och i slutändan, lönsamhet till företag i alla storlekar, avslutar Tommy.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Tommy Segelberg
Director PPBG, Nordic Operations
Tel: 08-621 90 08
E-mail: tommy.segelberg@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Dessa lösningar erbjuder många produktionsfördelar och tillsammans bidrar de med avgörande förbättringar gällande schemaläggning, produktion, affärsprestation och i slutändan, lönsamhet till företag i alla storlekar.
Tommy Segelberg Director PPBG, Nordic Operations