Grafiska branschen får snabbare arkmatade lösningar

TotalFlow Production Manager ger ökad produktivitet och bättre prestanda

Stockholm, 11 april 2013 Ricoh lanserar flera tillägg till den växande produktportföljen TotalFlow en serie arbetsflödeslösningar för den grafiska branschens arkmatade produktionslösningar.

TotalFlow Production Manager är ett nytt verktyg för att hantera arbetsflöden i produktionsmiljöer för ark. Verktyget ger möjligheter att hantera upp till tio skrivare från ett och samma gränssnitt.

Med TotalFlow Production Manager kan PostScript och PCL automatiskt göras om till PDF. Dessutom finns tillval för färghantering och integration och avancerade integrationer via tredjepartsprogram som t ex Enfocus PitStop vilket passar tryckerier och större reproavdelningar.

– Med det här tillägget kan utskriftsjobb automatiskt schemaläggas baserat på skrivarfunktionalitet, tillgänglighet, utskriftsmedia och enhetssynkronisering, säger Tommy Segelberg Director PPBG, Nordic Operations.

TotalFlow Production Manager är avsett för miljöer med arkmatning och är alternativet till Ricoh Process Director som även hanterar arbetsflöden för löpande bana.

Befintliga lösningar för utskriftshantering och makeready-verktyg förbättras ytterligare med tillägget TotalFlow Path, en ny programlösning för integrering och automatisering som får olika program att kommunicera med varandra i ett arbetsflöde.

Ricoh lanserar också förbättringar till befintliga produkter för utskriftshantering och makeready-verktyg. Ricoh TotalFlow PM och Ricoh TotalFlowMR, för en fullt integrerad programsvit som hanterar den arkmatade driften genom hela arbetsflödet.

TotalFlow Print Manager, föregångaren till TotalFlow PM är en programlösning för utskrifts-/produktionshantering som ger kontroll för att hantera blandade jobb och multipla produktionssystem. Det säkerställer snabb jobbleverans med förprogrammerade märkningsfunktioner för produktion. Det kan också se framåt, på jobb som redan ligger i utskriftskön så att akuta jobb kan prioriteras eller specialjobb hanteras.

Nya funktioner som ingår i TotalFlow Print Managers basversion är förbättrad schemaläggning, felåterställning och rapportering, ett nytt verktyg för webbeställningar, aviseringar och support för upp till fem skrivare. Det lämpar sig utmärkt för skrivarrum och reproavdelningar.

TotalFlow Prep, föregångaren till TotalFlow MR är ett verktyg som förbereder dokument för produktion med funktioner för att infoga dokument, slå samman, redigera och märka för att integrera med andra TotalFlow-produkter. Det förbereder för tryck, fixar sistaminuten-redigeringar, preliminära redigeringar, kombinerar flera filer till en och lämpar sig bra för reproavdelningar. Det automatiserar också bildredigering av skannade dokument för skarpa utskrifter med flexibla tabbinställningar. Nya funktioner för mediahantering gör att hanteringen av flera substrat går snabbare och enklare.

Tryckerier som vill integrera öar av teknik i sin miljö kan använda TotalFlow Path för att automatisera och binda samman olika processer och produkter från olika leverantörer.

– Målet är att göra det enkelt för våra samarbetspartners att arbeta smartare, fortsätter Tommy. TotalFlow Path är enkelt att använda och driftsätta, det säkerställer en ökad produktivitet och minskar den mänskliga felfaktorn genom att automatisera repeterande uppgifter. Det gör det enkelt att integrera befintliga programvaror, både från Ricoh och/eller tredjepartsleverantörer för att få ut så mycket som möjligt från redan gjorda arbetsflödesinvesteringar.

Vid lansering inkluderas förkonfigurerade anslutningar för EFI Fiery, PTI Marcom Central, PTI FusionPro och Objectif Lune PlanetPress.

TotalFlow Path har designats speciellt för grafisk produktion och det krävs inga omfattande IT- eller programmeringskunskaper för att integrera programvara och enheter till driftshubbar. Den är perfekt lämpad för mellanstora reproavdelningar och interntryckerier. Jobbspårning är tillgängligt genom hela processen samtidigt som automatiserade makeready-verktyg kan användas genom att integrera TotalFlow Prep.

– Dessa lösningar erbjuder många produktionsfördelar och tillsammans bidrar de med avgörande förbättringar gällande schemaläggning, produktion, affärsprestation och i slutändan, lönsamhet till företag i alla storlekar, avslutar Tommy.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Tommy Segelberg
Director PPBG, Nordic Operations
Tel: 08-621 90 08
E-mail: tommy.segelberg@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Dessa lösningar erbjuder många produktionsfördelar och tillsammans bidrar de med avgörande förbättringar gällande schemaläggning, produktion, affärsprestation och i slutändan, lönsamhet till företag i alla storlekar.
Tommy Segelberg Director PPBG, Nordic Operations