Informationsdelning avgörande för att klara EU-kommissionens mål

Stockholm, 24 april 2013 – En ny undersökning från Ricoh visar att stora utmaningar väntar för vårdsektorn gällande informationsdelning. Sektorn ska nu anpassa sig till de mål EU-kommissionen satt upp för att förbättra effektiviteten i hela Europa.

I undersökningen avslöjas att endast 41 procent av de anställda i vårdsektorn säger att de löst utmaningen att dela dokument internt och hela 62 procent anser att informationsdelningen är sämre idag än den var 2009 eller ligger kvar på samma nivå.

Samtidigt säger 81 procent av de anställda i vårdsektorn att deras organisationer investerar i ny teknik för att bli produktivare och för att främja distansarbete.

78 procent säger också att det i deras organisation investeras i ny teknik innan de förstått funktionaliteten i befintliga verktyg fullt ut. Dessutom, säger 32 procent att de inte får någon utbildning på den nya tekniken som ska introduceras när nya investeringar görs.

I vårdsektorn ligger den här typen av processer till grund för all verksamhet, från finansiering, HR och inköp till patientjournaler och läkemedels-/apoteksinformation.

Uppgifterna kommer från den oberoende undersökningen, Ett nytt perspektiv: Dokumentstyrning som Coleman Parkes Research genomfört på uppdrag av Ricoh Europe. Den ger en uppdaterad bild av hur affärskritiska dokumentprocesser hanteras inom vård-, utbildningssektor, rättsväsende, offentlig sektor, detaljhandel, tillverkningsindustri och finanssektor.

EU-kommissionens paket om sociala investeringar som lanserades den 20 februari 2013 betonar behovet av kostnadseffektivitet genom sunda innovationer och utvecklingsverktyg som bättre avgör vårdsystemets kvalitet. Men för många institutioner kan detta ställa till problem. 95 procent av de tillfrågande svarade att den ökade mängden information, som kommer från olika källor, och måste hanteras, får stor påverkan på deras arbete. Dessutom anser över hälften (51 procent) att de verktyg som tagits fram för att sammanställa all information gjort hanteringen av affärskritiska dokument svårare.

Effektiva processer för informationsdelning som stöds av tekniska investeringar kan ge stora effektivitetsvinster om de kan integreras i befintliga system. ”För att klara målen EU-kommissionen nu ställer på vårdsektorn och dess kostnadseffektivitet är det avgörande att sektorns chefer agerar, så att ett planerat integrerat förhållningssätt till teknikinvesteringar och verktyg för informationsdelning kan säkerställas”, säger Carsten Jörgensen, Product Marketing Manager, Ricoh Sverige AB.

Trots investeringar i ny teknik som plattor och personliga enheter anser 38 procent att den nya utrustningen gjort processhanteringen för affärskritisk information mer komplicerad än den tidigare var.

– EU-kommissionen och Europas vårdsektor förstår hur viktig tekniken är när det gäller att leverera en bättre tjänst genom effektivare informationsdelning. Uppgiften för ledande aktörer är att effektivt kunna revidera sina dokumentprocesser och optimera dessa föra att anpassa dem efter affärskritiska behov. Det kan ge stora vinster och hjälpa vårdsektorn att klara sina mål – och förbättra vården för medborgare i hela Europa, fortsätter Carsten.    

Om Ricoh Document Governance Index 2012
Ett nytt perspektiv: Ricoh Document Governance Index 2012 är en undersökning som Coleman Parkes Research har genomfört på uppdrag av Ricoh Europe PCL. Den ger en uppdaterad bild av hur affärskritiska dokumentprocesser hanteras i företag över hela Europa och bygger på Ricohs tidigare index – Ricoh Document Governance Index 2009 och Ricoh Process Efficiency Index 2011. 

Undersökningen fokuserar på affärskritiska dokumentprocesser – organisationers kärnaktiviteter som upprepas ofta och regelbundet. De kan vara dokumentintensiva, men framförallt har de en direktverkan på företags samverkan med både kunder och anställda. De omfattar dokumentprocesser inom HR, ekonomi, inköp samt leverantörs- och kundreskontra. 

Undersökningen omfattar 1 075 intervjuer av beslutsfattare, högre tjänstemän och andra anställda inom stora (1 000+ anställda), medelstora (500-999 anställda) och små (färre än 500 anställda) organisationer i Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norden (Sverige, Finland, Norge, Danmark), Spanien, Schweiz, Storbritannien och Irland. 

Organisationerna återfinns inom sektorerna utbildning, rättsväsende, kommun/energi, hälso- och sjukvård, offentlig sektor, detaljhandel och finanssektor. Kvalitativa intervjuer genomfördes även med europeiska beslutsfattare i syfte att få insyn i hur de hantererar sina affärskritiska dokumentprocesser.

Läs hela undersökningen här.


För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Carsten Jörgensen
Product Marketing Manager
Tel: 08-734 33 94
E-post: carsten.jorgensen@ricoh.se
www.ricoh-europe.com

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Citat

EU-kommissionen och Europas vårdsektor förstår hur viktig tekniken är när det gäller att leverera en bättre tjänst genom effektivare informationsdelning. Uppgiften för ledande aktörer är att effektivt kunna revidera sina dokumentprocesser och optimera dessa föra att anpassa dem efter affärskritiska behov. Det kan ge stora vinster och hjälpa vårdsektorn att klara sina mål – och förbättra vården för medborgare i hela Europa.
Carsten Jörgensen, Product Marketing Manager, Ricoh Sverige AB.