MAQUET väljer Carl Lamm för miljöanpassad copyprint

MAQUET har valt Carl Lamm som ny leverantör av dokumenthantering. Nu sluter man ett fyraårigt avtal om leverans, service och support av samtliga multifunktionsmaskiner och skrivare. En gedigen miljöanalys ligger bakom valet av lösning.

MAQUET Critical Care är ett företag inom Getinge-gruppen som är en global leverantör av utrustning och system inom vård och omsorg. MAQUET Critical Care är specialiserat på forskning och utveckling av terapeutiska produkter och tjänster för operations- och intensivvårdsavdelningar. Företaget har 400 anställda. När MAQUET skulle välja ny leverantör genomförde Carl Lamm en gedigen miljöanalys för att erbjuda ett så miljövänligt alternativ som möjligt. Följden blev att MAQUETs 85 maskiner byts ut mot 26 nya. Man får en homogen maskinpark med färgskrivare överallt, samtidigt som man sparar in energi och koldioxid. Carl Lamm kunde även erbjuda en lösning för digitalisering av arkivet, vilket innebär att MAQUET sparar in tid och arbete på att slippa skanna in dokument för arkivering. - Vi märker att allt fler kunder efterfrågar vår miljöanalys när de ska välja lösning för copyprint. Det leder inte bara till en miljöanpassad maskinpark utan också ofta till ekonomiska besparingar, säger Hans Johansson, VD och koncernchef Carl Lamm Holding AB. MAQUET väljer att ingå ett funktionsavtal med Carl Lamm, där man betalar per kopia istället för att betala för maskiner, förbrukningsmaterial och support. Detta ger en mer överskådlig bild av utskriftskostnaderna samtidigt som antalet fakturor minimeras.

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera