Molnbaserade tryckeri- och marknadsföringstjänster

Ny programsvit för tryckerier, print-shops och företag med egen tryckeriverksamhet

Stockholm, 11 april 2013 Ricoh lanserar en ny molnbaserad tryckeri- och marknadsföringstjänst. Tjänsten ger tryckerier med begränsade IT-resurser möjligheter att arbeta med stora delar av kunders fysiska och digitala marknadsföring.

– Det här är vår tilläggstjänst för grafisk produktion och e-marknadsföring, avsedd för tryckerier, print-shops, reklambyråer och företag med eget mindre tryckeri, säger Tommy Segelberg Director PPBG, Nordic Operations.

Med den nya molnbaserade programsviten MarcomCentral får tryckerier utan omfattande IT-kapacitet möjligheten att lagra stora mängder marknadsmaterial.

MarcomCentral är en SaaS-lösning med vilken du bygger upp en bank av tryck- och marknadsföringsmaterial. Materialet är enkelt tillgängligt för kunder via webbläsare.      

MarcomCentral innehåller bland annat verktyg för marknadsföring, web-2-print, variabeldatautskrift och interaktiv marknadskommunikation för flera kanaler.

– Tryckerier vill ofta erbjuda mer än en trycktjänst och MarcomCentral gör att de kan vara mer delaktiga i kunders marknadsföringsprocess. Det blir till exempel möjligt att kundanpassa mailutskick för att öka svarsfrekvensen i kampanjer. Olika delar i kampanjen kan anpassas från kontor till kontor och medarbetare kan redigera dokumenten i molnet och göra önskade lokala ändringar och beställa de trycksaker som behövs.

Med hjälp av ett enkelt intuitivt gränssnitt blir produktionsprocessen enkel och tiden minskar för att genomföra kampanjer.

– Med den öppna arkitekturen och programmeringsgränssnittet kan MarcomCentral enkelt integreras med andra programvaror och arbetsflöden från tredjepartsleverantörer. Programmet kan länkas till system i kundernas infrastruktur, inklusive MIS, ERP eller automatiserade marknadsföringssystem.

Lösningen inkluderar strategiska Ricoh-tjänster som Precision Marketing, Data Analytics och verktyg för anpassad interaktiv marknadskommunikation och direktförsäljning inklusive de från Objectif Lune och DirectSmile.

MarcomCentral använder också programsviten FusionPro VDP. Sviten består av FusionPro VDP Creator – en lösning för att trycka variabeldata, FusionPro Producer composition engine - för molnbaserad VDP-bearbetning inom MarcomCentral, FusionPro Expression - för avancerad bildanpassning, FusionPro Links - för kundanpassade URL:er, micrositer och kampanjspårningar. FusionPro VDP Creator har även plug-ins för att integrera t ex Adobe Acrobat och InDesign för att enkelt och intuitivt kunna skapa VDP-mallar som kan laddas upp i molnet så att behöriga personer kan få åtkomst inom MarcomCentral.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Tommy Segelberg
Director PPBG, Nordic Operations
Tel: 08-621 90 08
E-mail: tommy.segelberg@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se

| About PTI Marketing Technologies™|
PTI Marketing Technologies™ (www.pti.com) is a leading provider of technologies for intelligent marketing for both enterprise users and print service providers. Built on open-architected collateral management technology, PTI offers both online corporate storefronts (available in both Software as a Service [SaaS] and server versions) and scalable variable data publishing (VDP) software to produce powerful personalized marketing campaigns. PTI technology integrates easily with a wide variety of ERP and content management applications, as well as production workflows.

For further information, please visit: www.pti.com

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Tryckerier vill ofta erbjuda mer än en trycktjänst och MarcomCentral gör att de kan vara mer delaktiga i kunders marknadsföringsprocess
Tommy Segelberg Director PPBG, Nordic Operations