Ricoh belönas av RobecoSAM för sitt hållbarhetsarbete för andra året i rad

29 januari 2016
Ricoh belönas med ett silver av RobecoSAM för sitt hållbarhetsarbete. RobecoSAM är ett ledande företag baserat i Schweiz som utvärderar socialt ansvarsfulla investeringar. 

Varje år granskar RobecoSAM cirka 3 000 större företags ekonomi, miljö- och samhällsarbete och offentliggör vilka företag som kvalar in till Dow Jones hållbarhetsindex. RobecoSAM uppmärksammar de företag som presterar bäst i specifika näringskategorier genom att dela ut guld-, silver- och bronspriser. I år delades det ut totalt 77 guld, 74 silver och 97 brons.

I kategorin Computers & Peripherals and Office Electronics som Ricoh ingår i delades det ut två guld och fem silver. Ricoh fick det högsta betyget i innovationskategorin och i integritetsskyddskategorin som båda ingår i den ekonomiska granskningen, och även i klimatkategorin och kategorin för miljöpolicy/ledningssystem som ingår i miljögranskningen, vilket gjorde att vi fick ett silver för andra året i rad.

Förväntningarna på företags insatser för ett mer hållbart samhälle ökar. Ricoh har tagit fram en slogan som ska uppmuntra alla medarbetare till en samstämmig insats för att förbättra hållbarhetsarbetet ytterligare: Driving Sustainability for Our Future. Ricoh arbetar proaktivt med aktiva insatser för ett hållbart samhälle som gynnar tillväxt och som konsekvent främjar och tillmötesgår alla intressenter.

För ytterligare information, kontakta: 
Nina Palm, Compliance Coordinator, Compliance & CSR, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 19 26, e-post: nina.palm@ricoh.se

Magnus Christerson, Marketing Director, Ricoh Sverige AB 
Tel: 08-734 33 00, e-post: magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB, www.facebook.com/RicohEurope   
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope   
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh | 
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2015, Ricoh Group had worldwide sales of 2,231 billion yen (approx. 18.5 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia