Ricoh IT Center i Sundsvall renodlar och stärker positionen

Sundsvall, 3 april 2013 Ricoh IT Center i Sundsvall renodlar och utvecklar kunderbjudandet i linje med Ricohs tre kärnområden; dokumenthantering, IT-infrastruktur och kommunikation. Det innebär ett brett utbud av produkter såsom skrivare, datorer, nätverkslösningar, företagstelefoni och AV/Videokonferens, med tillhörande tjänster som service och support. Detta är en del i Ricohs strategi både lokalt, europeiskt och globalt.

Detta är till fördel för kunderna i Sundsvallsregionen, eftersom Ricoh samlar en spetskompetens på respektive område och stärker sin position. Samtidigt kommer Yrkesmästaren tillbaka till Sundsvall och kommer genom sin verksamhet att bidra med bl.a. extra resurser inom IT-konsultområdet till Ricohs kunder. Ricoh har en kundorienterad företagsfilosofi, där innovation är centralt för att driva utveckling av nya idéer och nya sätt att förbättra tillvaron. Vi uppmuntrar till kreativitet och hjälper företag och individer att förändra sina arbetssätt. Därför är vårt varumärkesbudskap imagine.change.

För ytterligare information, kontakta:

Ricoh Sverige AB                                           Ricoh Sverige AB
Håkan Wiklund                                              Anders Jansson
Försäljningschef                                             Regionchef Norr                               
Tel: 060-66 31 54                                           Tel: 08-734 19 11
E-post: hakan.wiklund@ricoh.se                      E-post: anders.jansson@ricoh.se 
www.ricoh.se                                                  www.ricoh.se               

Yrkesmästaren
Mikael Nordlund
VD
Mob. 070-697 55 95
E-post: mikael.nordlund@yrkesmastaren.se
www.yrkesmastaren.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered inTokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2012, Ricoh Group had worldwide sales of 1,903 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialised industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera