Ricoh lanserar en ny global tagline: imagine. change.

 

Tokyo, 2 april, 2012 – Ricoh Company, Ltd. (härefter Ricoh) lanserar idag en ny global tagline till varumärket för att uttrycka varumärkets utveckling världen över, imagine. change. Det nya budskapet speglar en förändring inom Ricoh som nu går mot att bli ett tjänsteföretag, vilket syns tydligt i företagets växande utbud av tjänsteerbjudanden där även den uppskattade MDS-lösningen (Managed Document Solution) ingår.

- Förmågan att förändras är en förutsättning i dagens företagsklimat, säger Shiro Kondo, Ricoh, President och CEO. Teknik förändras snabbare än någonsin och trycket ökar på kunderna, att de ska hänga med i utvecklingen. De som inte hänger med kommer att hamna på efterkälken. På Ricoh satsar vi på att hjälpa våra kunder att välkomna förändring genom innovation. Det är också budskapet vi vill förmedla med den nya taglinen imagine. change.

Ricoh förenar människor, processer och teknik för att bygga informationsinfrastrukturer som är snabbare, smartare och mer kostnadseffektiva än kunder föreställer sig. Via molntjänster, fjärrövervakning och andra innovationer, görs företaget också mer informationssäkert, mobilt och personligt. Det resulterar i organisationer som kan samarbeta och förändras som aldrig förr.

Den globala lanseringen av budskapet imagine. change. betonar Ricohs kundorienterade företagsfilosofi: innovation som driver utveckling av nya idéer och nya sätt att förbättra tillvaron. Ricoh hjälper företag och individer att förändra sina arbetssätt och uppmuntrar till kreativitet. imagine. change. är mer än en ny tagline – den utgör kärnan i Ricohs varumärke.

Japan
Francis F. Harrison
Ricoh Company, Ltd.
Phone: +81 (0) 3-6278-5228
E-mail: koho@ricoh.co.jp

Europe
Janice Gibson
Ricoh Europe PLC
Phone: +44 (0) 20-7465-1153
E-mail: Janice.Gibson@ricoh-europe.com

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered inTokyo, Ricoh Group, operates in more than 200 countries and regions. In the financial year ending March 2011, Ricoh Group had worldwide sales of 1,942 billion yen (approx. 23 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees.

For further information, please visit
www.ricoh.se/om-ricoh/

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia