Ricoh listas av Dow Jones hållbarhetsindex

Dow Jones hållbarhetsindex (DJSI) jämför företag som presterar bra ur hållbarhetssynpunkt och Ricoh har nu fått branschens bästa betyg i två kategorier.

Stockholm, 25 september 2014, Ricoh meddelar idag att man för andra året i rad kvalificerat sig för Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), och fått branschens bästa betyg inom kategorierna ”Innovation Management” och ”Talent Attraction & Retention”.

DJSI består av Dow Jones och RobecoSAM Group, och de var först med att bedöma globala företags hållbarhetsarbete utifrån miljö, social och ekonomisk prestanda. Utvärderingsprocessen anses vara bland den mest noggranna i världen.

I år granskade DJSI 2 500 företag världen över och endast 319 företag valdes ut till DJSI:s världsindex. Ricoh utsågs också till ledande i branschen Datorer, kringutrustning och kontorselektronik. I den branschen valdes fyra företag ut bland 26 nomineringar. Utöver att ha valts in på världsindexet valdes Ricoh även in på indexet för Asien och Stillahavsregionen 2014.      

Ricoh har tidigare uppmärksammats för sitt miljö- och hållbarhetsarbete. Ricoh har de fyra mest betydelsefulla utmärkelserna man kan få: Dow Jones Sustainability Indices, Carbon Disclosure Project, FTSE4Good Index Series och Oekom Corporate Ratings.

Mer information och Ricohs globala miljöarbete finns här, och mer information om Ricoh Sveriges CSR-arbete finns här.

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Nina Palm
Compliance & CSR Coordinator
Tel: 08-734 19 26
E-post:nina.palm@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,236 billion yen (approx. 21.7 billion USD).
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia