Ricoh tilldelas utmärkelse av EFQM för en organisation i världsklass

London, 19 juli 2010 – Ricoh Europe, specialist på dokumenthantering och grafiska produktionslösningar, befäster ytterligare sin ställning som ett av de mest välskötta företagen i Europa, genom att tilldelas utmärkelsen ”Recognised for Excellence” på femstjärnig nivå av EFQM.

Utmärkelsen bekräftar de lysande resultat som har uppnåtts genom att göra affärer ”the Ricoh way” – en metod där man kombinerar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Denna ledningsfilosofi har lett till att Ricoh utmärker sig inom områdena innovation, expertis och hållbarhet, med ständig anpassning till företagets tillväxtplaner.  

 

Av de 30 000 organisationer som använder EFQM-modellen i Europa är Ricoh den största organisation som har fått detta erkännande. Bedömningen gällde alla verksamheter i EMEA-området. Under den noggranna bedömningsprocessen ägnades omkring 200 timmar på att utvärdera bedömningsunderlag och intervjua närmare 100 medarbetare på avdelningar i hela organisationen. Det är unikt med ett sådant erkännande på den här nivån och det visar på den konsekvent höga kvalitet som Ricoh har lyckats upprätthålla.

 

”Vår verksamhet har en stark kultur där vi kopplar samman en passion för att lösa kundernas problem med innovativa lösningar”, förklarar Simon Sasaki, Chairman och CEO för Ricoh Europe. Han fortsätter: ”Det är en aldrig sviktande och helt unik strategi, som har sin grund i företagsvärderingar präglade av en helhetssyn. Strategin har lett Ricoh genom en historia av kundstyrd innovation till att bli en global ledare inom kontorslösningar för dokumenthantering och grafiska produktionslösningar.”

 

EFQM-modellen för verksamhetsutveckling (”The EFQM Excellence Model”) är ett av de mest använda ledningsverktygen i Europa. Med hjälp av det bedöms hur effektiv en organisation är på att utveckla och leverera sin strategi, utifrån behoven och förväntningarna hos dess intressenter, med fokus på hur organisationen balanserar dessa olika behov för att utveckla en hållbar affärsmodell och säkerställa organisationens löpande framgångar.

 

-slut-

 

Om Ricoh Europe
Ricoh Europe PLC är huvudkontor i EMEA-regionen för Ricoh Company Ltd., ledande global tillverkare av kontorsutrustning, med huvudkontor i London i Storbritannien och i Amstelveen i Nederländerna. Ricohs verksamhet i EMEA-regionen omfattar 35 försäljningsinriktade dotter- och intressebolag. För räkenskapsåret som slutade 31 mars 2008 uppgick intäkterna från Ricohs verksamhet i EMEA-regionen till över 603,2 miljarder yen, vilket motsvarar 27,2 procent av företagets globala intäkter. Ricohs omsättning globalt steg med 7,3 procent och uppgick till 2 219,9 miljarder yen (22,2 miljarder dollar).
www.ricoh-europe.com

 

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige är verksamma inom sektorn för dokument- och informationshantering och har en nationell organisation med verksamhet på 26 platser i Sverige, som erbjuder heltäckande lösningar för kundernas IT-miljöer. Ricoh Sverige har över 600 anställda och har specialiserad expertis inom IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Bolaget har även cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK.
www.ricoh.se

 

För mer information, vänligen kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel.: +44 (0)20 7465 1153
E-post:
press@ricoh-europe.com
Webbsida:
www.ricoh-europe.com

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Dokument & länkar