Ricoh uppmanar CIO:s att integrera utskriftsprocesser i planeringen av mobila arbetsplatser

Ricoh, mars 2012 – Ricoh råder europeiska företag att i större grad integrera utskriftsprocesser i den övergripande planeringen av mobila arbetsplatser. Det här rådet är en följd av en färsk studie från Quocirca[1] som visar att nästan 60% av företagen säger att de anställda vill skriva ut från mobila enheter, men att bara 5% av företagen tillämpar mobila utskrifter. Dessutom är det bara en fjärdedel som aktivt söker mobila alternativ åt sina medarbetare.

En undersökning som gjorts av Economist Intelligence Unit och som sponsrats av Ricoh visar även att arbetsplatserna kommer vara mer virtuella år 2020 än idag. 80% av de som tillfrågats förutspår det och nästan hälften (48%) säger att flertalet medarbetare kommer arbeta på distans och inte från traditionella kontor. Undersökningen visar att konsumentisering – där gränserna mellan arbetsrelaterad och privat teknikanvändning suddas ut – kommer att öka. Cirka 70% av de svarande tror att deras medarbetare kommer att sköta all sin kommunikation och elektroniskt arbete på en enhet. Över hälften (52%) tror även att de anställda kommer att köpa in och administrera sina enheter och program själva istället för att det administreras via en central IT-avdelning[2].

Louella Fernandes, analytiker hos Quocirca, säger att konsumentisering är en av huvudorsakerna för företag att anta en mobil utskriftsstrategi. ”De organisationer som ignorerar kraften av konsumentisering kommer att utsätta sig för risker eftersom anställda kommer att kringgå IT och använda sig av alternativa utskriftsapplikationer. Det är ofta lösningar som inte är tillräckligt säkra och som även förhindrar företagen att spåra och kontrollera utskrifterna i företaget.”

Daniel Scandurra, Affärsutvecklare, Ricoh Sverige AB, säger att “För företag som vill behålla sin konkurrenskraft är det viktigt att deras medarbetare arbetar mer mobilt och flexibelt. Där ingår det att ge medarbetarna möjlighet att nå och skriva ut vikiga affärsdokument, oavsett om de är på sin vanliga arbetsplats, ett annat kontor eller om de är på väg någonstans. Genom att anta en strategi för dokumenthantering som låter medarbetarna maximera kunskapsdelning och samarbete, kommer företagen att vinna på att kunna fatta beslut i realtid. Det innebär att de kan besvara kundernas och marknadens behov snabbare och mer effektivt.”

Besök Ricohs webbplats och läs mer om mobila utskrifter, metoder att garantera säkerheten för viktiga affärsdokument och lösningar som förenklar flexibla arbetsflödenwww.ricoh.se.


[1] Quocirca. The mobile print enterprise: How IT consumerisation is driving anytime, anywhere printing, Januari 2012
[2] Economist Intelligence Unit.  Frontiers of disruption: The next decade of technology in business.  Sponsored by Ricoh.  Oktober 2011. www.ricoh-europe.com/thoughtleadership.

För mer information, kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson/Louise Yarrall
+44 (0)20 7465 1153 
press@ricoh-europe.com
 
www.ricoh-europe.com

Registrera dig hos Ricoh media centre: www.ricoh-europe.com/press

www.facebook.com/ricoheurope 
www.twitter.com/ricoheurope

Ricoh Sverige AB
Daniel Scandurra
Business Development Manager
Tel. +46(0)8-734 63 31
Mobile. +46 (0)704 83 55 47 
daniel.scandurra@ricoh.se  
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Marketing, Strategy & Communication
+46 (0)8 734 18 68
magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Om Ricoh
Ricoh Company, LTD (Ricoh Company) är ett Fortune 500-företag som specialiserar sig på teknik och tjänster för effektivisering av dokumentintensiva affärsprocesser. Effektiviseringen uppnås via Ricohs expertis inom Managed Document Services, Production Printing, Office Solutions och IT Services. Genom att samarbeta med Ricoh kan företag effektivisera sina arbetsmetoder, öka sin lönsamhet och dela sina kunskaper inom sina organisationer mer effektivt. Med cirka 109 000 medarbetare världen över bedriver företaget verksamhet i Europa, Nord- och Sydamerika, Stillahavsregionen, Kina och Japan.

Ricoh Europe Holdings PLC är ett börsnoterat aktiebolag och Ricoh Company EMEA:s huvudkontor med verksamhet i London, Storbritannien och Amstelveen, Nederländerna. För räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011 uppgick intäkterna från Ricohs EMEA-verksamhet till 413,9 miljarder YEN (ca 3,5 miljarder euro enligt US Federal Reserves växelkurs 31 mars 2011). Ricoh Companys globala försäljning uppgick till totalt 1 942 miljarder YEN (ca 16,4 miljarder euro enligt US Federal Reserves växelkurs 31 mars 2011) för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2011.

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige AB är ett ledande företag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Ricoh Sverige har cirka 700 anställda i en rikstäckande organisation med verksamhet på 26 orter och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK.

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media