Ricoh uppnår mål för minskad miljöpåverkan ett år tidigare än planerat.

Betydande steg mot det långsiktiga målet att minska miljöpåverkan under livscykeln med 88 procent fram till år 2050.

L
ondon, Storbritannien, Ricoh Company, Ltd, specialist på dokumenthantering, tjänster och grafiska produktionslösningar, meddelade nu i början juli 2010 att företaget ligger ett år före tidsschemat i den offensiva planen att minska sin övergripande inverkan på miljön.

På grund av det extra långsiktiga målet att minska miljöpåverkan med 87,5 procent fram till år 2050[1] har Ricoh använt en omvänd prognosmetod i syfte att fastställa realistiska milstolpar och delmål för åren 2007, 2010, 2020 och 2030. Det ursprungliga långsiktiga målet sattes 2004, och Ricoh överträffade det första delmålet genom att minska företagets påverkan med över 16 procent 2007[2]. Det andra delmålet var en minskning om ytterligare 20 procent till 2010, vilket uppnåddes 2009[3], över ett år tidigare än planerat.

Genom att väsentligt minska total miljöpåverkan förverkligar Ricoh sin miljövision om hållbarhetssatsningar som både ökar organisationens operativa effektivitet och minskar kundernas miljöpåverkan.

De första delmålen har uppnåtts genom ett antal strategiska åtgärder:

  • Införandet av ett system för hantering av kemiska ämnen (Chemical Substance Management System) för att övervaka och minska effekten av de kemikalier som används
  • Policy för gröna inköp för tillverkningsföretagen i syfte att skapa jämförelseprocesser för alla inköpta artiklar
  • Ett program för grönt partnersamarbete med alla tillverkande leverantörer, som både anger mål för minskad påverkan av leverantörer och ger Ricoh möjlighet att sprida beprövade miljöstyrningsmetoder
  • Ökad insamling och återvinning av produkter samt mer råmaterialåtervinning av alla säljbolag

”Vi är mycket nöjda med att vi har överträffat våra mål och ligger före planen tidsmässigt”, sade Tom Wagland, Environmental Manager, Ricoh Europe. ”Vi har redan gjort stora framsteg när det gäller att minska miljöpåverkan från våra råmaterial och tillverkningsprocesser och vi är övertygade om att vi kommer att överträffa nästa delmål, när vi ska se på produkt- och materialutformning. Genom att kombinera ekologiska aspekter med de bästa miljöstrategierna blir vi en drivkraft för bevarande av både miljö och lönsamhet, och bidrar samtidigt till att våra kunder kan uppfylla sina miljömål.”

Ricoh Europes hållbarhetsrapport för 2010 publiceras i september 2010. För ett exemplar av hela rapporten, kontakta emo@ricoh-europe.com

Mer information om Ricohs miljöstrategi finns på www.ricoh-europe.com/environment


-slut-


Om Ricoh Europe
Ricoh Europe PLC är huvudkontor i EMEA-regionen för Ricoh Company Ltd., ledande global tillverkare av kontorsutrustning, med huvudkontor i London i Storbritannien och i Amstelveen i Nederländerna. Ricohs verksamhet i EMEA-regionen omfattar 35 försäljningsinriktade dotter- och intressebolag. För räkenskapsåret som slutade 31 mars 2008 uppgick intäkterna från Ricos verksamhet i EMEA-regionen till över 603,2 miljarder yen, vilket motsvarar 27,2 procent av företagets globala intäkter. Ricohs omsättning globalt steg med 7,3 procent och uppgick till 2 219,9 miljarder yen (22,2 miljarder dollar). www.ricoh-europe.com

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige är verksamma inom sektorn för dokument- och informationshantering och har en nationell organisation med verksamhet på 26 platser i Sverige, som erbjuder heltäckande lösningar för kundernas IT-miljöer. Ricoh Sverige har över 600 anställda och har specialiserad expertis inom IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Bolaget har även cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK. www.ricoh.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel.: +44 (0)20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com
Webbsida:
www.ricoh-europe.com

[1] Jämförelse med siffror för räkenskapsåret 2000  – http://www.ricoh-europe.com/environment/about-us/key-activities/index.xhtml
[2] Målet var en minskning på 15 procent till 2007 – Ricoh uppnådde en minskning på 16,8 procent
[3] Siffror enligt årsöversikt för 1 april 2008–31 mars 2009

 

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Dokument & länkar