Ricoh uppnår mål för minskad miljöpåverkan ett år tidigare än planerat.

Betydande steg mot det långsiktiga målet att minska miljöpåverkan under livscykeln med 88 procent fram till år 2050.

L
ondon, Storbritannien, Ricoh Company, Ltd, specialist på dokumenthantering, tjänster och grafiska produktionslösningar, meddelade nu i början juli 2010 att företaget ligger ett år före tidsschemat i den offensiva planen att minska sin övergripande inverkan på miljön.

På grund av det extra långsiktiga målet att minska miljöpåverkan med 87,5 procent fram till år 2050[1] har Ricoh använt en omvänd prognosmetod i syfte att fastställa realistiska milstolpar och delmål för åren 2007, 2010, 2020 och 2030. Det ursprungliga långsiktiga målet sattes 2004, och Ricoh överträffade det första delmålet genom att minska företagets påverkan med över 16 procent 2007[2]. Det andra delmålet var en minskning om ytterligare 20 procent till 2010, vilket uppnåddes 2009[3], över ett år tidigare än planerat.

Genom att väsentligt minska total miljöpåverkan förverkligar Ricoh sin miljövision om hållbarhetssatsningar som både ökar organisationens operativa effektivitet och minskar kundernas miljöpåverkan.

De första delmålen har uppnåtts genom ett antal strategiska åtgärder:

  • Införandet av ett system för hantering av kemiska ämnen (Chemical Substance Management System) för att övervaka och minska effekten av de kemikalier som används
  • Policy för gröna inköp för tillverkningsföretagen i syfte att skapa jämförelseprocesser för alla inköpta artiklar
  • Ett program för grönt partnersamarbete med alla tillverkande leverantörer, som både anger mål för minskad påverkan av leverantörer och ger Ricoh möjlighet att sprida beprövade miljöstyrningsmetoder
  • Ökad insamling och återvinning av produkter samt mer råmaterialåtervinning av alla säljbolag

”Vi är mycket nöjda med att vi har överträffat våra mål och ligger före planen tidsmässigt”, sade Tom Wagland, Environmental Manager, Ricoh Europe. ”Vi har redan gjort stora framsteg när det gäller att minska miljöpåverkan från våra råmaterial och tillverkningsprocesser och vi är övertygade om att vi kommer att överträffa nästa delmål, när vi ska se på produkt- och materialutformning. Genom att kombinera ekologiska aspekter med de bästa miljöstrategierna blir vi en drivkraft för bevarande av både miljö och lönsamhet, och bidrar samtidigt till att våra kunder kan uppfylla sina miljömål.”

Ricoh Europes hållbarhetsrapport för 2010 publiceras i september 2010. För ett exemplar av hela rapporten, kontakta emo@ricoh-europe.com

Mer information om Ricohs miljöstrategi finns på www.ricoh-europe.com/environment


-slut-


Om Ricoh Europe
Ricoh Europe PLC är huvudkontor i EMEA-regionen för Ricoh Company Ltd., ledande global tillverkare av kontorsutrustning, med huvudkontor i London i Storbritannien och i Amstelveen i Nederländerna. Ricohs verksamhet i EMEA-regionen omfattar 35 försäljningsinriktade dotter- och intressebolag. För räkenskapsåret som slutade 31 mars 2008 uppgick intäkterna från Ricos verksamhet i EMEA-regionen till över 603,2 miljarder yen, vilket motsvarar 27,2 procent av företagets globala intäkter. Ricohs omsättning globalt steg med 7,3 procent och uppgick till 2 219,9 miljarder yen (22,2 miljarder dollar). www.ricoh-europe.com

Om Ricoh Sverige
Ricoh Sverige är verksamma inom sektorn för dokument- och informationshantering och har en nationell organisation med verksamhet på 26 platser i Sverige, som erbjuder heltäckande lösningar för kundernas IT-miljöer. Ricoh Sverige har över 600 anställda och har specialiserad expertis inom IT-tjänster samt utskriftshantering för kontor och produktion. Bolaget har även cirka 30 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgår till cirka 1 500 miljoner SEK. www.ricoh.se

För mer information, vänligen kontakta:
Ricoh Europe PLC
Janice Gibson
Tel.: +44 (0)20 7465 1153
E-post: press@ricoh-europe.com
Webbsida:
www.ricoh-europe.com

[1] Jämförelse med siffror för räkenskapsåret 2000  – http://www.ricoh-europe.com/environment/about-us/key-activities/index.xhtml
[2] Målet var en minskning på 15 procent till 2007 – Ricoh uppnådde en minskning på 16,8 procent
[3] Siffror enligt årsöversikt för 1 april 2008–31 mars 2009

 

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Dokument & länkar