Ricoh utses till en globalt ledande leverantör av utskriftstjänster för tredje gången i IDC:s marknadsanalys

Tokyo 23 juli 2013
Ricoh meddelar idag att man lyckats behålla sin position som en globalt marknadsledande leverantör av tjänster för utskriftshantering (MPS), enligt IDC:s MarketScape: Worldwide Managed Print Services 2013 Hardcopy Vendor Analysis[i]. Ricoh utses som ledande i alla tre rapporter som publicerats.

Igår publicerade IDC:s analytiker Holly Muscolino och Terry Frazier en omfattande utvärdering av Ricoh som innehöll positiv feedback från våra kunder. I kundintervjuerna utmärkte sig Ricoh med hög personalkompetens och en stark serviceorganisation. Ricohs kundreferenser kommer ifrån Europa, USA och Latinamerika vilket speglar företagets globala täckning och marknadsnärvaro.

Många leverantörer fokuserar på att sälja maskiner med tillhörande utskriftshantering men Ricohs tjänster för utskriftshantering (MPS) är bara en del av Ricohs MDS-tjänst, Ricohs Managed Document Services™. MDS-tjänsterna är helhetslösningar som kundanpassas i fem steg. Det ger en unik och mera komplett lösning till varje kund. En lösning som hanterar alla aspekter av affärskritisk informationshantering inklusive inhämtning, bearbetning (arbetsflöde) och spridning, oavsett om den är digital eller pappersbaserad.

Allt fler organisationer arbetar med att digitalisera sin information och skräddarsy sina arbetsflöden för att kunna leverera korrekt information till rätt person snabbare. Ricohs MDS-tjänst hjälper till med just det.

– På Ricoh ser vi våra MDS-tjänster som ett sätt att öka värdet på vår teknik och vår kompetens inom utskriftsoptimering för att verkligen förstå hur människor arbetar, så att vi kan hjälpa våra kunders anställda att bli effektivare, säger Sergio (Shigeo) Kato, Associate Director, Deputy General Manager, Global Marketing Group, Ricoh Company, Ltd. Vi har förstående för olika arbetssätt, att man inhämtar och använder företagsinformation i olika generationer på olika sätt, och hjälper alla att arbeta smartare, bättre och snabbare. Vårt marknadsledande läge som nu bekräftas av inflytelserika oberoende analysfirmor som IDC bekräftar att vi arbetar på rätt sätt gentemot våra kunder, och att vi gemensamt bygger och levererar ett mervärde, fortsätter han.

Utöver IDC-rapporten placerar även Gartner Ricoh som ledande i sin årliga rapport Magic Quadrant: Managed Print Services Worldwide[i], och de rankar Ricoh som en av de tre största globalt 2012 i Competitive Landscape: Managed Print Services, Worldwide[ii]. Ricoh utnämns också som ledande i rapporten: The Forrester Wave™: Managed Print Services, Q2 2012[iii]. Forrester gav Ricoh och Ricohs MDS-program (Managed Document Services) de högsta tänkbara betygen gällande ”technology and solution ownership,” ”enterprise print support” och ”MPS market experience.” Och helt nyligen pekades Ricoh ut som marknadsledande i rapporten Managed Print Services (MPS) Landscape, 2013 från Quocirca[iv]  

Ytterligare information om Ricohs MDS-strategi och hur dessa tjänster ser ut och erbjuds finns här.

Om IDC MarketScape
IDC MarketScapes modell för leverantörsanalys ger en överblick över konkurrenskraften hos ICT-leverantörer (Information and Communications Technology) på en viss marknad. I undersökningen används en noggrann poängsättningsmetod utifrån både kvalitativa och kvantitativa kriterier. Resultatet blir en enda grafisk illustration av varje leverantörs position på en viss marknad. IDC MarketScape ger ett tydligt ramverk där man på ett bra sätt kan jämföra IT- och telekommunikationsleverantörers produkt- och tjänsteerbjudanden, kapacitet och strategier och aktuella och framtida faktorer för marknadsframgång. Ramverket ger också köparna en helhetsbedömning av styrkor och svagheter hos aktuella och blivande leverantörer.


[i] “IDC MarketScape: Worldwide Managed Print Services 2013 Hardcopy Vendor Analysis,” Doc # 241290 July 2013].

[i] Gartner, Inc., Magic Quadrant for Managed Print Services, Worldwide, Ken Weilerstein, Cecile Drew, Yulan Li, October 24, 2012

[ii] Gartner, Inc., Magic Quadrant for Managed Print Services, Worldwide, Ken Weilerstein, Cecile Drew, Yulan Li, October 24, 2012

[iii] Gartner, Inc., Magic Quadrant for Managed Print Services, Worldwide, Ken Weilerstein, Cecile Drew, Yulan Li, October 24, 2012

[iv] May 2013, Quocirca, “Managed Print Services (MPS) Landscape, 2013, Louella Fernandes, Clive Longbottom

| About Ricoh |
Ricoh   is a global technology company specialising in office imaging equipment,   production print solutions, document management systems and IT services.   Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and   regions. In the financial year ending March 2013, Ricoh Group had worldwide   sales of 1,924 billion yen (approx. 20 billion USD).

The   majority of the company's revenue comes from products, solutions and services   that improve the interaction between people and information. Ricoh also   produces award-winning digital cameras and specialised industrial products.   It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of   its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se 

© 2013 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved. All referenced product names are the trademarks of their respective companies.

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Citat

På Ricoh ser vi våra MDS-tjänster som ett sätt att öka värdet på vår teknik och vår kompetens inom utskriftsoptimering, för att verkligen förstå hur människor arbetar, så att vi kan hjälpa våra kunders anställda att bli effektivare.
Sergio (Shigeo) Kato, Associate Director, Deputy General Manager, Global Marketing Group, Ricoh Company, Ltd.