Ricoh utses till ledande leverantör av tjänster för utskrifts- och dokumenthantering i IDC:s marknadsanalys

Nyckeln till den ledande positionen är nöjda kunder

Stockholm, 18 september 2014 – Ricoh tar för fjärde året i rad en ledande position på världsmarknaden gällande tjänster för utskrifts- och dokumenthantering enligt IDC:s marknadsanalys Worldwide Managed Print and Document Services 2014 Hardcopy Vendor Assessment – Focus on Managed Workflow Services. Bidragande faktorer är en stor produktportfölj, kvalificerade medarbetare och branschspecifika lösningar. Rapporten visar också att Ricohs unika kombination av analysverktyg, både egna och tredjepartsverktyg, ger raffinerande arbetsflödesanalyser.       

I årets rapport som har en annorlunda vinkel än tidigare år breddar IDC analysen lite och inkluderar även en grundlig analys av affärsprocesser som omfattar utformning, mappning, design och omstrukturering av dokumentintensiva affärsprocesser.

– Vår marknadsledande position i IDC:s rapport är helt och hållet våra kunders förtjänst. De höga poängen våra kunder och partners har gett oss är en glädjande bekräftelse på att vårt arbetssätt – att hjälpa våra kunder eliminera flaskhalsar och utvecklas – fungerar väl, säger Yoshi Sasaki, General Manager, Business Services Center, Business Solutions Group, Ricoh Company, Ltd.

I rapporten skriver IDC att ”Ricoh fortsätter att satsa på tjänster för utskrifts- och dokumenthantering men företaget vidgar nu MDS-konceptet (Managed Document Services) till att inkludera en mängd andra tjänster som går djupare och levererar en plattform för bättre processeffektivitet och lägre driftskostnader.”

– På Ricoh hanterar man projekt i ett samarbetsklimat med synergier mellan olika avdelningar och kunskapsområden för att sätta ihop ett erbjudande som passar kundens behov perfekt. Med den utgångspunkten och växande team med bransch- och teknikspecifika arbetsflödesspecialister är Ricoh väl förberett att hjälpa företag att förbättra sina affärsprocesser, säger Holly Muscolino, Research Vice President, Document Solutions, IDC.

Övriga utmärkelser
Gartner utsåg Ricoh som ledande i sin årliga rapport Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide 2013 och rankar även Ricoh som en av de tre största globalt 2013 i Competitive Landscape: Managed Print Services, Worldwide. Ricoh utnämns också som ledande i rapporten IDC MarketScape: Worldwide Managed Print and Document Services 2013 Hardcopy Vendor Analysis. Helt nyligen pekades Ricoh även ut som global marknadsledare för tredje året i rad i rapporten Managed Print Services (MPS) Landscape, 2014 av Quocirca.

Om IDC MarketScape
IDC MarketScapes modell för leverantörsanalys ger en överblick över konkurrenskraften hos ICT-leverantörer (Information and Communications Technology) på en viss marknad. Poängsättningen görs utifrån både kvalitativa och kvantitativa kriterier. Resultatet blir en enda grafisk illustration av varje leverantörs position på en viss marknad. Med IDC MarketScape kan man enkelt jämföra IT- och telekommunikationsleverantörers erbjudanden, kapacitet, strategier och aktuella och framtida faktorer för marknadsframgång. Ramverket ger också köparna en helhetsbedömning av styrkor och svagheter hos olika leverantörer.

Mer information om Ricohs MDS-strategi och hur dessa tjänster ser ut finns här.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Christerson, marknadschef Ricoh Sverige: 08-734 33 00, magnus.christerson@ricoh.se 
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB 
http://www.facebook.com/RicohEurope

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,236 billion yen (approx. 21.7 billion USD).
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vår marknadsledande position i IDC:s rapport är helt och hållet våra kunders förtjänst.
Yoshi Sasaki, General Manager, Business Services Center, Business Solutions Group, Ricoh Company, Ltd.