Ricoh utses till ledande leverantör av tjänster för utskrifts- och dokumenthantering i IDC:s marknadsanalys

Nyckeln till den ledande positionen är nöjda kunder

Stockholm, 18 september 2014 – Ricoh tar för fjärde året i rad en ledande position på världsmarknaden gällande tjänster för utskrifts- och dokumenthantering enligt IDC:s marknadsanalys Worldwide Managed Print and Document Services 2014 Hardcopy Vendor Assessment – Focus on Managed Workflow Services. Bidragande faktorer är en stor produktportfölj, kvalificerade medarbetare och branschspecifika lösningar. Rapporten visar också att Ricohs unika kombination av analysverktyg, både egna och tredjepartsverktyg, ger raffinerande arbetsflödesanalyser.       

I årets rapport som har en annorlunda vinkel än tidigare år breddar IDC analysen lite och inkluderar även en grundlig analys av affärsprocesser som omfattar utformning, mappning, design och omstrukturering av dokumentintensiva affärsprocesser.

– Vår marknadsledande position i IDC:s rapport är helt och hållet våra kunders förtjänst. De höga poängen våra kunder och partners har gett oss är en glädjande bekräftelse på att vårt arbetssätt – att hjälpa våra kunder eliminera flaskhalsar och utvecklas – fungerar väl, säger Yoshi Sasaki, General Manager, Business Services Center, Business Solutions Group, Ricoh Company, Ltd.

I rapporten skriver IDC att ”Ricoh fortsätter att satsa på tjänster för utskrifts- och dokumenthantering men företaget vidgar nu MDS-konceptet (Managed Document Services) till att inkludera en mängd andra tjänster som går djupare och levererar en plattform för bättre processeffektivitet och lägre driftskostnader.”

– På Ricoh hanterar man projekt i ett samarbetsklimat med synergier mellan olika avdelningar och kunskapsområden för att sätta ihop ett erbjudande som passar kundens behov perfekt. Med den utgångspunkten och växande team med bransch- och teknikspecifika arbetsflödesspecialister är Ricoh väl förberett att hjälpa företag att förbättra sina affärsprocesser, säger Holly Muscolino, Research Vice President, Document Solutions, IDC.

Övriga utmärkelser
Gartner utsåg Ricoh som ledande i sin årliga rapport Magic Quadrant for Managed Print Services Worldwide 2013 och rankar även Ricoh som en av de tre största globalt 2013 i Competitive Landscape: Managed Print Services, Worldwide. Ricoh utnämns också som ledande i rapporten IDC MarketScape: Worldwide Managed Print and Document Services 2013 Hardcopy Vendor Analysis. Helt nyligen pekades Ricoh även ut som global marknadsledare för tredje året i rad i rapporten Managed Print Services (MPS) Landscape, 2014 av Quocirca.

Om IDC MarketScape
IDC MarketScapes modell för leverantörsanalys ger en överblick över konkurrenskraften hos ICT-leverantörer (Information and Communications Technology) på en viss marknad. Poängsättningen görs utifrån både kvalitativa och kvantitativa kriterier. Resultatet blir en enda grafisk illustration av varje leverantörs position på en viss marknad. Med IDC MarketScape kan man enkelt jämföra IT- och telekommunikationsleverantörers erbjudanden, kapacitet, strategier och aktuella och framtida faktorer för marknadsframgång. Ramverket ger också köparna en helhetsbedömning av styrkor och svagheter hos olika leverantörer.

Mer information om Ricohs MDS-strategi och hur dessa tjänster ser ut finns här.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Christerson, marknadschef Ricoh Sverige: 08-734 33 00, magnus.christerson@ricoh.se 
Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB 
http://www.facebook.com/RicohEurope

Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,236 billion yen (approx. 21.7 billion USD).
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

Ricoh Sverige AB erbjuder heltäckande lösningar för en flexibel och agil, digital arbetsplats genom ett brett utbud av hårdvaror, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, dokument- och utskriftshantering, virtuella mötes- och kommunikationslösningar samt grafisk kommunikation. Ricoh finns representerat i ca 200 länder men även nationellt på över 30 orter med egna Center och Partner, samt ett återförsäljarnät. Företaget är kvalitets-, miljö- och informationssäkerhetscertifierat enligt ISO 9001, 14001 samt 27001. Ricoh Sverige är ett dotterbolag i den världsomspännande Ricoh-koncernen. About Ricoh Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD). For further information, please visit www.ricoh.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår marknadsledande position i IDC:s rapport är helt och hållet våra kunders förtjänst.
Yoshi Sasaki, General Manager, Business Services Center, Business Solutions Group, Ricoh Company, Ltd.