Stelbenta processer, kultur och ineffektiv teknologi är de största hindren för framgång anser Europas företagare

Majoriteten anser att nyckeln till förbättrad agilitet ligger i data

Ricoh Europe, London, 14:e mars 2018 – En ny undersökning utförd av Ricoh Europe avslöjar vad europeiska företagsledare anser vara orsaken till att de inte uppnår en agil organisation.

Enligt de 2 140 företagsledare som deltog i undersökningen toppas listan av föreskrifter (39 %) brist på investeringar i ny teknologi (37 %) och ofrånkomligt stela interna hierarkier (35 %). Dessa faktorer hindrar den flytande och agila karaktär som en digitalt anpassad arbetsplats måste ha för att företaget snabbt ska kunna kapitalisera på marknadsförändringar.

Samtidigt försöker oroväckande få företagsledare skapa en agil arbetsmiljö i sina organisationer. Endast 33 % säger att de aktivt förespråkar ett företagsklimat där prioriteringen ligger i att snabbt kunna möta kundernas behov.

Javier Diez-Aguirre, VP Corporate Marketing, Ricoh Europe säger: “Agilitet i verksamheten handlar både om en mental inställning och om en möjlighet att kunna agera snabbt. För att uppnå verklig agilitet måste man göra en total översyn av verksamheten. Det kommer att visa hur processer, kultur och teknologi aktivt ger organisationen fördelar.”

Många företagsledare anser att ett införande och en förbättring av digitala arbetsflöden är en viktig del av utvecklingen. De högst rankade prioriteringarna för förbättrad agilitet är dataanalys (50 %), hanteringsprocesser (41 %) och finansieringsprocesser (39 %). Att använda analysteknologi för att upptäcka nya trender och möjligheter har blivit norm för de flesta företagsledare (60 %), vilket belyser det faktum att en smart användning av data är nyckeln till en förbättrad agilitet

Diez-Aguirre tillägger: “Att kunna kapitalisera på nya möjligheter är en nyckel för dagens företag. Men det räcker inte. Företagsledare behöver uppmuntra en öppensinnad kultur där medarbetarna har befogenhet att ta beräknade risker. Skicklighet i hur man tar snabba beslut och förmågan till snabba genomföranden är också viktigt.

Den goda nyheten är att europeiska företagare är fullt medvetna om hur investeringar i en digitalt anpassad arbetsplats utgör grunden för en vinstgivande agil verksamhet.”

Läs mer på http://thoughtleadership.ricoh-europe.com/se/.

-SLUT-

För ytterligare information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Rikard Lenander
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: rikard.lenander@ricoh.se 
www.ricoh.se 

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press 

|About Ricoh |

Ricoh is empowering digital workplaces using innovative technologies and services enabling individuals to work smarter. For more than 80 years, Ricoh has been driving innovation and is a leading provider of document management solutions, IT services, commercial and industrial printing, digital cameras, and industrial systems. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in approximately 200 countries and regions. In the financial year ended March 2017, Ricoh Group had worldwide sales of 2,028 billion yen (approx. 18.2 billion USD).

For further information, please visit www.ricoh.se 

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera