Trendbrott: Företagsledare redo för digital mognad

Ricoh, Stockholm, 15 september 2014 – Hela 71 procent av företagsledarna i Europa och Mellanöstern är säkra på att de inom bara fem år kommer att ha nått så kallad digital mognad. Det visar en ny undersökning gjord av som Coleman Parkes på uppdrag av Ricoh Europe. Undersökningen visar att digital mognad – när ett företag satsar på teknikdrivna initiativ och använder sofistikerade verktyg för att höja sin prestanda, hantera digitala processer och hålla tekniken uppdaterad – prioriteras av 77 procent av Europas och Mellanösterns företag.

Undersökningen visar att företagsledarna är väldigt positiva till dagens digitalisering vilket är en stor förändring jämfört med för bara ett år sedan. Då var 63 procent av företagsledarna långtifrån redo för digitaliseringen. Skillnaden kan bero på den snabba tekniska förändringstakten, ökat förtroende för tekniken och teknikdrivna processer, i kombination med ekonomiska fördelar.

68 procent av företagsledarna anger att kostnader är det största hindret för att nå digital mognad, även om de ser lönsamheten. Nästan tre fjärdedelar (73 procent) anser att digital mognad ger ökad vinst och 62 procent säger att det gör deras verksamhet attraktivare för potentiella investerare och nya ägare.

Trots att de flesta är överens om att digital mognad snabbar på affärsprocesserna, (80 procent), stärker konkurrenskraften (70 procent) och ger snabbare beslutsprocesser (69 procent) så indikerar undersökningen också hinder: Företagsledarna verkar ha för stort självförtroende vad gäller deras verksamheters beredskap och möjligheter att bli digitalt mogna. Hälften identifierar följande hinder för digital mognad:

  • Förändringar i arbetssätt krävs för att effektivisera redan implementerad teknik
  • Anpassning av teknik, processer och arbetssätt
  • Svårigheter att nå digitaliseringsmålet utan stöd från extern partner.

– På bara ett år har digital mognad bidragit till optimism för företagen. Med snabbare förändringstakt och allt högre förväntningar är det den nya normen. Men företagsledare måste ta tag i hindren för att säkerställa att de har rätt infrastruktur för att dra nytta av de fördelar som digital mognad ger. Ett stabilt ramverk och en pålitlig partner är viktigt. Med den ständiga teknikutvecklingen måste företagen fortsätta att engagera sig för att nå och upprätthålla digital mognad. Att regelbundet granska processer och införa nya bättre arbetssätt tillsammans med ny teknik kommer att vara centralt för att nå målet. För många företag är digital mognad en viktig strategisk tillgång och drivkraft för att höja verksamhetens attraktionskraft, anseende och långsiktiga vinstmöjligheter, säger Mia Hussner, ITS Bussiness Area Manager, Ricoh Sverige.

Mer information om hur teknikdrivna förändringar påverkar finns här.

För mer information, kontakta:
Ricoh Sverige AB
Mia Hussner
ITS Business Area Manager
Tel: 08-734 19 48
E-post: mia.hussner@ricoh.se
www.ricoh.se

Ricoh Sverige AB
Magnus Christerson
Marketing Director
Tel: 08-734 33 00
E-post: magnus.christerson@ricoh.se
www.ricoh.se

Följ oss på Facebook: https://www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB http://www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specialising in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,236 billion yen (approx. 21.7 billion USD).
The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.
Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit  www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

På bara ett år har digital mognad bidragit till optimism för företagen. Med snabbare förändringstakt och allt högre förväntningar är det den nya normen.
Mia Hussner, ITS Bussiness Area Manager, Ricoh Sverige