Videokonferens, taligenkänning och 3D-skrivare bland Ricohs innovationer på eHälsomässan Vitalis 2015

Stockholm, 16 april 2015 
Ricoh Sverige storsatsar på Nordens ledande eHälsomässa Vitalis på Svenska Mässan, Göteborg 22-24 april. I Ricohs monter B09:07 kan man se 3D-skrivare och testa videokonferensutrustning med interaktiva whiteboards och andra innovativa lösningar som förbättrar patientsäkerheten och vårdkvaliteten.

Videokonferens med interaktiv whiteboard
Ricohs P3500 är en innovativ videokonferenslösning som integrerar video, ljud, text och interaktiv media. Det är ett komplett konferenssystem som inte kräver ett speciellt konferensrum. Enheten är inte större än en A4 och mycket enkel att använda. P3500 kan integrera datorer och interaktiva whiteboards. Användare kan dela kalkylblad, textdokument och annan data i interaktiva multimediakonferenser. Ljud och bild kan krypteras och utomstående kan stängas ute. Detta är en avgörande funktion för att säkerställa patientsekretess. Den interaktiva whiteboarden har en skärm med hög upplösning som även klarar handskrift vilket gör det enkelt att kommentera och dela information om patienter i realtid. Testa utrustningen i vår monter.

– Videokonferenser kommer inte att ersätta fysiska möten. Det fysiska mötet är absolut nödvändigt, vi får inte glömma att vi är sociala varelser. Men det kan skapa mer kontinuitet i kommunikationen mellan t ex läkare och patienter. För en patient i glesbygden kan det möjliggöra att de träffar läkaren ibland och får löpande rådgivning på distans vid andra tillfällen, säger Kristoffer Birkedahl, Business Area Manager, Ricoh Sverige.

eRecord Connect – digitalisera patientjournaler och ökad patientsäkerhet
En vårdgivare som inte har effektiva arbetsflöden har ofta många manuella och pappersbaserade processer. Det begränsar möjligheten att dela information med andra, både internt och externt. Samtidigt ökar risken för att skyddad och känslig information hamnar i fel händer. I dagens pressade arbetsmiljö krävs därför system som minimerar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn.

eRecord Connect möjliggör att vid exempelvis en blodtransfusion använda en IOS eller Android-baserad enhet för att på ett säkert sätt läsa av patientens personnummer från armbandet med hjälp av streckkod. Parallellt hämtas information från journalsystemet för att säkerställa att det är rätt patient och att rätt blodgrupp används. Genom att sedan läsa av streckkoden på blodpåsen sker en automatisk matchning. Om något inte stämmer varnar systemet. När transfusionen genomförts uppdateras journalsystemet med all ny information genom ett enkelt knapptryck.

Ricoh-systemet kan med samma höga säkerhet och enkelhet för användaren, också användas för sjukhusets övriga verksamhetsprocesser och flöden inom exempelvis underhåll, HR och avtalshantering.

Taligenkänning
Det är självklart att vårdpersonalens tid bäst används för att behandla patienter och inte för att redigera och arkivera information. Utifrån dessa slutsatser har vi på Ricoh använt vår långa erfarenhet från IT-lösningar inom vården för att utveckla en specialanpassad lösning för arbetsflöden inom den offentliga sektorn. Vi har lagt fokus på bästa möjliga mobilitet.

– Ricohs teknik är inte beroende av enskilda röstegenskaper. Det innebär att användarna inte behöver genomgå långa utbildningssessioner för att systemet ska känna igen deras röster. Vem som helst kan använda systemet direkt, säger Pär Bernström, vertikalansvarig, Ricoh Sverige.

3D-skrivare
3D-skrivare har gått från att vara en framtidsvision till praktisk nytta. Är det någonstans 3D-skrivare behövs så är det inom sjukvården. Individanpassade produkter och prototyper kan med hjälp av 3D-skrivare tas fram på ett enkelt sätt. När man ska tillverka en protes kan man ändra, justera och printa flera prototyper för att den ska bli perfekt. Ricoh tror att 3D-skrivare kommer att bli ett viktigt verktyg för patientnära lösningar i sjukvården och därför satsar vi nu på 3D-skrivare i ett samarbete med Leapfrog. Det är en naturlig utveckling för Ricoh eftersom vi redan har en etablerad utvecklings- och tillverkningsindustri för 3D-skrivarhuvud. Vi har också teknik för prototyptillverkning och gjutning, och dessutom 20 års erfarenhet av att använda 3D-skrivare i vår egen produktdesign.
I montern kan ni se den prisbelönta 3D-skrivaren Leapfrog Creatr HS skriva ut en mängd olika föremål både med anknytning till kroppen och annat.

Välkomna till monter B09:07
Vitalis är en mässa för kompetensutveckling där leverantörer får tillfälle att visa sina produkter och tjänster, och där diskussioner om vårdens och omsorgens framtid förs. Vi hoppas att vi kan bidra till den diskussionen med våra nyheter. Boka gärna ett möte för en personlig visning!
 

För ytterligare information, kontakta:
Kristoffer Birkedahl, Business Area Manager, Ricoh Sverige, tel: 08-734 34 69, kristoffer.birkedahl@ricoh.se 
Pär Bernström, vertikalansvarig, Ricoh Sverige, tel: 08-734 18 46, par.bernstrom@ricoh.se 
Magnus Christerson, marknadsdirektör, Ricoh Sverige, tel: 08-734 33 00, magnus.christerson@ricoh.se

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/Ricoh.Sverige.AB www.facebook.com/RicohEurope 
Följ oss på Twitter: www.twitter.com/ricoheurope 
Registrera dig på Ricohs mediacenter på: www.ricoh-europe.com/press

| About Ricoh |
Ricoh is a global technology company specializing in office imaging equipment, production print solutions, document management systems and IT services. Headquartered in Tokyo, Ricoh Group operates in about 200 countries and regions. In the financial year ending March 2014, Ricoh Group had worldwide sales of 2,195 billion yen based on the IFRS accounting standard (approx. 21.3 billion USD).

The majority of the company's revenue comes from products, solutions and services that improve the interaction between people and information. Ricoh also produces award-winning digital cameras and specialized industrial products. It is known for the quality of its technology, the exceptional standard of its customer service and sustainability initiatives.

Under its corporate tagline, imagine. change. Ricoh helps companies transform the way they work and harness the collective imagination of their employees. For further information, please visit: www.ricoh.se

Taggar:

Om oss

| Om Ricoh Sverige |Ricoh Sverige AB är ett ledande teknikföretag inom dokument- och informationshantering. Bolaget erbjuder heltäckande lösningar för kunders IT-miljöer med ett brett utbud av utrustning, mjukvaror, tjänster och konsultverksamhet. Bolaget har specialiserad expertis inom bland annat IT-tjänster, utskriftshantering och grafisk kommunikation. Ricoh Sverige har cirka 450 anställda i en rikstäckande organisation med 11 egna Center och 23 Ricoh Corporate IT Partner och samarbete med ytterligare cirka 40 större återförsäljare över hela Sverige. Ricoh Sveriges totala försäljning uppgick till cirka 1,5 miljarder SEK för räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2016. | Om Ricoh |Ricoh är ett globalt teknikföretag som specialiserar sig på kontorsutrustning, grafiska produktionslösningar, system för dokumenthantering och IT-tjänster. Huvudkontoret ligger i Tokyo och Ricoh-koncernen har verksamhet i cirka 200 länder och regioner. Intäkterna från Ricoh Groups globala försäljning för räkenskapsåret som avslutades den 31 mars 2017 uppgick till totalt 2 028 miljarder YEN (ca 18,2 miljarder USD).Den största delen av företagets intäkter kommer från försäljning av produkter, lösningar och tjänster som förbättrar och förstärker samverkan mellan människor och information. Ricoh tillverkar även prisbelönta digitalkameror och specialtillverkade industriprodukter. Ricoh är känt för god teknikkvalitet, bra kundservice och ett stort miljöansvar.Under företagets tagline imagine. change. hjälper Ricoh företag att modernisera sina arbetsmetoder och ta tillvara på medarbetarnas initiativförmåga.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Ricohs teknik är inte beroende av enskilda röstegenskaper. Det innebär att användarna inte behöver genomgå långa utbildningssessioner för att systemet ska känna igen deras röster. Vem som helst kan använda systemet direkt.
Pär Bernström, vertikalansvarig, Ricoh Sverige AB