Efter den förlängda anmälningsperioden har Ricoh Europe Holdings PLC sammantaget erhållit 98 procent av rösterna och kapitalet i Carl Lamm Holding AB

Ricoh Europe Holdings PLC (“Ricoh”) offentliggjorde den 17 april 2009 ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Carl Lamm Holding AB (publ) (“Carl Lamm Holding”) att förvärva samtliga utestående aktier i Carl Lamm Holding (”Erbjudandet”). Under den inledande anmälningsperioden accepterades Erbjudandet av aktieägare representerande cirka 97 procent av rösterna och kapitalet i Carl Lamm Holding. Som följd därav beslutade Ricoh att förklara Erbjudandet ovillkorat och att fullfölja Erbjudandet.

För att möjliggöra för de aktieägare som inte hade accepterat Erbjudandet att deltaga, förlängde Ricoh anmälningsperioden till och med den 29 maj 2009. Under den förlängda anmälningsperioden accepterades Erbjudandet av aktieägare representerande 80 290 aktier motsvarande cirka 1 procent av rösterna och kapitalet i Carl Lamm Holding. Sammantaget har Erbjudandet accepterats av aktieägare representerande 10 966 036 aktier motsvarande 98 procent av rösterna och kapitalet i Carl Lamm Holding. Redovisning av likvid till dem som accepterat Erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas ske omkring den 4 juni 2009. Ricoh avser att påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i Carl Lamm Holding samt att avnotera Carl Lamm Holdings aktier från NASDAQ OMX Nordic i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar