Slotted bone dagger with inserts of mylonitic quartz/En bild på en kvartseggad dolk


Slotted bone dagger with inserts of mylonitic quartz/En bild på en kvartseggad dolk

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera