Digital nog eller behöver du få fart på tillgänglighetsarbetet?

Välkommen till ett seminarium om webbtillgänglighet på Riksantikvarieämbetets Höstmöte i Solna med tema "Kampen om kulturarvet" den 12 november.

Ett seminarium om tillgänglighet och användbarhet i den digitala sfären – vad, varför och hur?

Vad finns det för reglering gällande webbtillgänglighet och hur kommer vi igång att arbeta med dessa viktiga frågor inom verksamheten? Vi får höra om hur användbara och tillgängliga digitala produkter och tjänster bidrar till att göra det så enkelt som möjligt, för så många som möjligt. Här får du får hjälp med argumenten om varför tillgänglighet är viktigt och koll på konkreta förutsättningar för användbarhet och tillgänglighet. Under seminariet görs även en enkel simulering av hur webbsidor och tjänster kan upplevas av användare med olika funktionsnedsättningar.

Medverkande:
Hans von Axelson, utredare med ansvar för standardiseringsfrågor på Myndigheten för delaktighet
Pär Lannerö, projektledare för Vägledningen för webbutveckling, Post- och telestyrelsen.

När: Torsdagen den 12 november 2015. 13.00-14.00
Var: Quality Hotel Friends , Eventsalen, i anslutning till Friends Arena, Solna/Stockholm
Anmälan:
Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av programmet. Kontakta pressansvarig Emil Schön för ackreditering.


Kontakt:
Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, 0708 – 83 80 27 
Agneta Gardinge, projektsamordnare Höstmötet, 08 – 5191 8087
Emelie Bergbohm, programansvarig Höstmötet, 0730  69 67 78

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar