Kropp, rörelse och kulturarv på Riksantikvarieämbetets Höstmöte

Att gester har en stor betydelse för åskådarens läsning av kroppen är känt. Men hur kan rörelsespråk läsas som tecken på historia och samtid? På Riksantikvarieämbetets Höstmöte med tema "Kampen om kulturarvet" diskuteras hur frågor om kropp och rörelse kan relateras till frågeställningar om arv och miljö.

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Höstmöte 2015 som torsdagen den 12 november diskuterar dans, rörelse och kulturarv.

Fokus Dans – Mänskliga språk i rörelse

Koreografin som konstart och dans som social företeelse är ett centralt forskningsobjekt gällande frågor om kulturarv. I denna session möter vi koreografen Björn Säfsten som, tillsammans med dansarna Allison Ahl och Sebastian Lingserius, problematiserar och öppnar upp frågor kring kropp och rörelse och hur detta kan relateras till frågeställningar om arv och miljö.

Medverkande:
Björn Säfsten, koreograf
Allison Ahl, dansare
Sebastian Lingserius, dansare

Introduktion:
Magnus Nordberg, dansproducent Nordberg Movement

För komplett program för Riksantikvarieämbetets Höstmöte se: Aktuellt program

När: Torsdagen den 12 november, 13.00-14.00.
Var:   Quality Hotel Friends , Eventsalen, i anslutning till Friends Arena, Solna/Stockholm
Anmälan:  
Journalister är välkomna att delta under hela eller delar av programmet. Kontakta pressansvarig Emil Schön för ackreditering.

Kontakt:
Emil Schön, pressansvarig, Riksantikvarieämbetet, 0708 – 83 80 27 
Agneta Gardinge, projektsamordnare Höstmötet, 08 – 5191 8087
Emelie Bergbohm, programansvarig Höstmötet, 0730  69 67 78

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar