Lars Amréus tillträder som riksantikvarie

Idag börjar Lars Amréus sitt nya jobb, som generaldirektör för Riksantikvarieämbetet.

I dag, den 1 mars, tillträder Lars Amréus sin tjänst som riksantikvarie och lämnar därmed sitt arbete som chef för Historiska Museet.

Med museivärlden i bagaget kommer Lars till en myndighet som befinner sig mitt i många viktiga samhällsfrågor, och som har samverkanspartners i många delar av samhällslivet.
- Jag ser med spänning och förväntan fram emot att börja arbetet som riksantikvarie, säger Lars Amréus som också berättar att han gärna ser fler samarbeten mellan regionala och lokala liksom privata och staliga kulturarvsinitiativ. - Det bästa sättet att bevara kulturarvet är att använda det, menar Lars Amréus.

Tidigare riksantikvarie Inger Liliequist har fått uppdrag att som särskild utredare se över vilka fastigheter och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla och som bör förvaltas av staten. Inger Liliequist var riksantikvarie under nio år.

Kontakt:
Lars Amréus, riksantikvarie tel:  0705-38 0019
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar