Miljoner till forskning och utveckling

Riksantikvarieämbetet fördelar närmare 13 miljoner i forsknings- och utvecklingsmedel för projekt vid universitet/högskolor och kulturinstutitioner i hela landet. Syftet är att garantera kunskapsuppbyggnaden för kulturmiljöområdet.

Det var många som hade ansökt till Riksantikvarieämbetets Forskning och Utvecklingsprogram, FoU, 2012-2016 för kulturmiljöområdet. Av 70 ansökningar beviljades 23 projekt anslag för 2012.

Några av de beviljade projekten:

  • Kalejdoskop (landets länsstyrelser) och Rörligare kulturarv? KMV och det romska kulturarvets landskapsdimension (Göteborgs universitet), -  kunskapsuppbyggnaden och förmedling om det mångkulturella kulturarvet
  • Handlingsprogram för uppdragsarkeologi i Uppland " - ska utvärdera hur uppdragsarkeologi påverkar historieskrivningen och hur olika målgrupper får del av resultat.
  • Nya metoder för byggnadsarkeologisk dokumentations- och analysprocess" och "Hantverkarens dokumentationsmetoder" - bidrar mer fördjupad kunskap om material och metoder. 
  • Vibrationers påverkan på arkitekturbunden konst kommer att ge underlag för att få fram nya gränsvärden och riktlinjer i anknytning till infrastrukturprojekt som påverkar kulturmiljöer. 
  • Runbibliografi (Stockholms universitet) ska ta fram en webbaserad specialbibliografi över all forskning om svenska runinskrifter.
  • Materialanalyser är ett tema för kunskapsuppbyggnad inom flera projekt med konserveringsvetenskaplig inriktning t ex projektet: Foga samman plast – vad händer på lång sikt?

Läs mer om vilka projekt som fått anslag på www.raa.se

Fakta:
Riksantikvarieämbetets anslag för sektorsforskning (FoU-anslag) utlyses årligen och används för att stödja kunskapsuppbyggnad och stimulera till forskning om kulturarvet och kulturmiljön. Många projekt är samverkansprojekt mellan universitet, högskolor och kulturinstitutioner. Anslaget är strategiskt viktigt för att garantera att kulturmiljöarbetet vilar på vetenskaplig grund och att forskningsområdet är levande vid högre seminarier vid många universitet och högskolor.

Kontakt: Karin Arvastson, FoU-samordnare tel: 08-5191 8422
Kontakt: Maria Jansson, pressansvarig, tel: 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Dokument & länkar