Natur och kulturarv i fokus på Kulturarvsdagen 2017

Årets kulturarvsdagar går av stapeln den 8-10 september med temat : "Natur och kulturarv – miljöer med möjligheter". Vid lokala arrangemang runt om i landet anordnas aktiviteter och visningar av såväl natur- och kulturmiljöer som av kulturhistoriskt intressanta byggnader. Varje år deltar flera hundra arrangemang från norr till söder i hela landet och lockar tusentals besökare. Delta du också!


Kanotister på sjön Råvarpen, Dalsland. I förgrunden syns Högsbyns hällristningar. Foto: Bengt A Lundberg (ccby)

Natur och kulturarv är ofta sammanflätade och erbjuder spännande miljöer att upptäcka och utforska. Det är också en möjlig resurs för utveckling och tillväxt. Under årets kulturarvsdagar hoppas vi kunna visa lite av den potential som natur och kulturarv har i samhällsutvecklingen. Riksantikvarieämbetet står för samordningen i samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd.

Anordna Kulturarvsdag
Alla – såväl företag, organisationer och föreningar som privatpersoner – som vill anordna aktiviteter kring årets tema är välkomna att delta. Det kostar inget att vara med som arrangör. Arrangemangen och aktiviteterna ska vara öppna för alla. Det kan exempelvis vara guidade turer, föreläsningar, och visningar om allt från historiska spår, platser, människor och byggnader till företeelser och traditioner. Samarbeta gärna med andra på orten. Vi uppmuntrar speciellt att anordna aktiviteter för barn. Anmälan stänger 30 juni.

Om Kulturarvsdagen
Kulturarvsdagen är en del av Europarådets och Europeiska kommissionens samarbete European Heritage Days där 50 länder deltar och är det mest firade gemensamma kulturevenemang som delas av Europas medborgare och som årligen lockar 20 miljoner besökare runt om i Europa. I Sverige anordnas hundratals aktivieter med tusentals besökare varje år. Årets gemensamma tema är ”Heritage and Nature”. Kulturarvsdagen ska bidra till att skapa förståelse, intresse och engagemang för kulturarv och kulturmiljöer. Tidigare har Kulturarvsdagen bara firats andra söndagen i september men sedan några år tillbaka sträcker sig firandet över flera dagar. Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen

Kontakt:
Maria Jansson, samordnare Kulturarvsdagen, 08-5191 80 42
Emil Schön, pressansvarig, 08-5191 80 07

Kulturarvsdagen är en del av Europarådets ”European Heritage Days” som äger rum runt om i hela Europa under september varje år. Riksantikvarieämbetet är samordnare för dagen. Läs mer på www.raa.se/kulturarvsdagen Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar