Pressinbjudan: Kalkbränning för Visby ringmur

Vid återuppbygganden av Visby ringmur strävar vi efter att använda liknande typ av byggnadsmaterial som när muren uppfördes. Genom att bränna kalk får man ett material som kommer så nära ursprunget som möjligt.


Raset i Visby ringmur, sedd från norra sidan. Foto: Helen Simonsson, CC BY

Media inbjuds att besöka kalkbränningen Rings i Hejnum på Gotland och få mer information fredagen den 12 april klockan 11:00. För anmälan/vägbeskrivning: maria.jansson@raa.se 

Mer fakta
Vid återuppbygganden av raset i Visby ringmur vill vi komma så nära ursprunget som möjligt. Vi har sett att de ursprungliga delarna hållit i 800 år medan de sentida reparationerna i material, såsom cementbruk, lett till stora problem. Vid restaureringar av Visby ringmur under 1900-talet använde man sig av cementbruk. Det har visat sig förvärra frys- och urlakningsskador då det stänger in fukt i murverket. När vi nu står inför uppbyggnaden av det skadade murpartiet kommer därför kalkbruk att användas. Genom att bränna kalken erhålls en kvalitet som är likvärdigt och kompatibelt med det ursprungliga. Det är Byggnadshyttan på Gotland som håller i kalkbränningen. Läs mera om förekomst, utvinning och framställning av kalk.

Mer information om återuppbyggnaden av Visby ringmur: www.raa.se/visbyringmur

Kontakt:
Anders Asplund, Byggnadshyttan, 0705-51 20 55
Ulrika Mebus, projektledare, Riksantikvarieämbetet, 0707-98 2100
Maria Jansson, pressansvarig Riksantikvarieämbetet, 0708-83 8027

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media