Pressinbjudan: Välkommen till Landskapsforum

Torsdagen den 14 november arrangerar flera myndigheter tillsammans Landskapsforum. Vi bjuder in till sektorsövergripande samtal om attraktivitet, tillväxt och hållbar utveckling.

Landskapsforum tar upp frågor om utveckling av stadens landskap, om trafikplanering, transportpolitik och grön infrastruktur. Allt kopplas till behovet av regional tillväxt och hur lokal, regional och nationell nivå kan samarbeta för att stärka företagens konkurrenskraft.

Arrangörer är Trafikverket, Tillväxtverket, Boverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna och Naturvårdsverket.

Välkommen till en spännande dag!

Program

Se hela programmet på www.landskapsforum.se

Tid och plats

Torsdagen den 14 november, kl. 9.30 - 17.00. Registrering kl. 9.30 - 10.00.
Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericson plan 4, Stockholm

Anmäl dig här!

landskapsforum@meetagain.se senast 13 november. Ta med legitimation.

Frågor?

Göran Blom, Naturvårdsverket. goran.blom@naturvardsverket.se, 010-698 1711
Anders Hedlund, Riksantikvarieämbetet. anders.hedlund@raa.se, 08-519 185 89
Johan Bergkvist, Trafikverket. johan.bergkvist@trafikverket.se, 070-724 54 16

Bakgrund

Landskapsforum är en ny mötesplats och ett svar på behovet av att diskutera hur vi kan planera, skydda och förvalta landskapet utifrån en helhetssyn. Ett startskott för en rikare livsmiljö.

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar