Pressinbjudan: Världsarv som resurs och möjlighet. Vilken kunskap har återuppbyggandet av Visby ringmur gett oss?

Den sista stenen är lagd i återuppbyggnaden av Visby ringmur, nu är det dags att ta del av de nya kunskaper och erfarenheter som genererats. Välkommen till workshop och kunskapsseminarium 22-24 april. Pressträff hålls den 22 april i Östergravar, Visby, då vi börjar foga det sista på muren.


   Visby Ringmur, raset. Foto: Helen Simonsson, CC BY                         Återuppbyggnadet. Foto: Curth Klasén, CC BY

Pressträff 22 april
Sista stenen är lagd, fogningen är det som återstår i återuppbyggnaden av Visby ringmur. Därför hålls pressträff i anslutning till den nordiska workshopen för murare den 22 april. Då deltar murare från hela Norden för att ta del av tekniken med traditionellt bränd och släckt kalk enligt gotländsk tradition.
Tid och plats: 22 april klockan 11.15 vid Visby ringmur vid raset, Östergravar. Anmälan till maria.jansson@raa.se . Under pressträffen kommer även "Ringmursrapporten", som summerar hela återuppbyggnadsarbetet, att delas ut för första gången. 

Workshop och seminarium om förvaltning av världsarv med Visby Ringmur som främsta exempel den 22-24 april i Visby.
Som journalist har du även möjlighet att delta under valfria delar av workshop och/eller seminariet. Anmälan till maria.jansson@raa.se .
Innehåll: Den 22 april hålls en nordisk workshop för murare om traditionella metoder inklusive studiebesök. Endast ett fåtal inbjudna.
Den 23 april redovisas återuppbyggnaden av Visby Ringmur. Säkerhet, autentiska material och metoder liksom samverkan med andra pågående arbeten runtom i Norden presenteras.
Sista dagen, som genomförs på engelska, fokuserar på världsarv ur ett resurs- och utvecklingsperspektiv, finansiering och förvaltning. Turismens och näringslivets betydelse för världsarvsutveckling liksom vikten av samverkan diskuteras. Seminariet är ett samarrangemang mellan Riksantikvarieämbetet, Region Gotland, Länsstyrelsen Gotland, Campus Gotland, Uppsala Universitet, Byggnadshyttan, Gotlands Museum, Tyréns AB.

Program för seminariet den 23-24 april, för mer information om workshopen, kontakta kristin.balksten@konstvet.uu.se

Kontakt:
Ulrika Mebus, fastighetsförvaltare, 08-5191 8181, ulrika.mebus@raa.se
Kristin Balksten, forskare, 0706-779 796, kristin.balksten@konstvet.uu.se
Maria Jansson, pressansvarig, tel: 08-5191 8007, maria.jansson@raa.se

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor. www.raa.se
En februarikväll 2012 rasade ett parti i Visby Ringmur. Återuppbyggnaden har skett inom ramen för ett forsknings och utvecklingsprojekt, läs mer på: www.raa.se/visbyringmur

Taggar:

Om oss

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet som arbetar med kulturmiljö- och kulturarvsfrågor.